Odškodnina za prometno nesrečo

Ste imeli prometno nesrečo in želite, da se vam narejena škoda povrne?

Odškodnina za prometno nesrečo je namreč vaša zakonska pravica, za uveljavitev slednje pa se zavzamemo mi kar pomeni, da nam je potrebno dostaviti le potrebne dokumente, ostalo birokracijo pa kot stranka lahko brez skrbi prepustite nam.

Imel sem prometno nesrečo. Kontaktiram policijo?

V trenutku prometne nesreče je najprej pametno vedeti, v katerih primerih kontaktirati policijo.

Policijo kontaktirajte, če ste imeli v prometni nesreči telesno poškodbo ali je nastala materialna škoda velika, v kolikor gre za pobeg soudeleženca prometne nesreče, če se je v prometni nesreči udejstvovalo vozilo s tujo registracijo, v kolikor obstaja sum, da je bila prometna nesreča namerno povzročena, če sumite da je soudeleženec pod vplivom alkohola ali se z njim ne morete dogovoriti o posledicah nastale škode, če soudeleženec ne želi posredovati svojih podatkov, če pride do direktnega trčenja med vozili ali če udeleženec odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči oz. če tega poročila nimate.

Odškodnina za prometno nesrečo

Po prihodu policije je pomembno, da udeleženci v prometni nesreči policiji posredujejo vse potrebne podatke, saj se odškodnina za prometno nesrečo kasneje uveljavlja na podlagi zapisnika, izdelanega s strani policije.

V kolikor zgoraj našteta dejstva ne držijo, vam po prometni nesreči ni potrebno klicati policije.

Pomembno je, da se s soudeleženci dogovorite o nastalih posledicah in izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči. Postopek uveljavitve škodnega zahtevka se ob izpolnitvi tovrstnega obrazca namreč poenostavi za vse udeležence v prometni nesreči. Po pravilni izpolnitvi obrazca je najbolje, da se ga čimprej posreduje zavarovalnici in da se avtomobil odpelje na ocenitev škode.

Odškodnina za prometno nesrečo – kako poteka ocenitev škode?

Ocenitev škode avtomobila opravi zavarovalnica. Predstavnik slednje pride na servis tedaj, ko ste vozilo zaradi stanja ne voznosti sami odpeljali na servis takoj po prometni nesreči.

Ocenitev škode je izredno pomemben korak, saj zavarovalnica (ob predloženem računu in v primeru nespornega vzroka za nastanek prometne nesreče)  vrne stroške, nastale ob opravljenem servisu in popravilu vozila. V skladu z zapisnikom o ogledu vozila vam zavarovalnica povrne stroške popravila (uporablja se izkustveni normativ oziroma pavšal v višini 70% realnega predračuna).

Nastalo škodo dobijo povrnjeno oškodovanci prometne nesreče. Povzročitelji morajo slednjo kriti sami, škoda se jim lahko delno povrne le v primeru kasko zavarovanja.

Vozniki, ki imajo urejeno dodatno zavarovanje lahko od zavarovalnic dobijo izplačilo za nastale telesne poškodbe v primeru, ko so slednje prisotne.

Kaj pa v primeru, ko lastnika soudeleženega vozila ni prisotnega na kraju nesreče ali je soudeleženo vozilo s tujo registracijo (in je lastnik prisoten)?

Lahko se zgodi, da pride do prometne nesreče, kjer lastnika vozila (ki je udeleženo v prometni nesreči) ni bilo prisotnega na kraju nesreče. V tem primeru si vedno zabeležite podatke poškodovanega vozila, jih dopolnite na policijski postaji in pustite svoje kontaktne podatke na poškodovanem avtomobilu.

V primeru, da ima lastnik soudeleženega vozila tujo registracijo vedno pokličemo policijo, da izpolni vse potrebne podatke na zapisniku, saj je iz slednjih razvidno kje je soudeleženec zavarovan, na podlagi policijskega zapisnika pa se kasneje s strani zavarovalnic (tako tuje kot tudi slovenske) povrne povzročena škoda.

Ta korak je izredno pomemben, saj se na podlagi njega ugotovi, katera slovenska zavarovalnica je pooblaščena za ugotavljanje nastale škode v primeru, ko je soudeleženec pri škodi zavarovanec tuje zavarovalnice (tiste, ki ima svojo pooblaščenko v Slovenij).  Do podatka, katera slovenska zavarovalnica je pooblaščenka tuje zavarovalnice soudeleženca v nesreči lahko dostopate pri Slovenskem zavarovalnem združenju v Ljubljani. Na ta način je odškodnina za prometno nesrečo lažje dosegljiva.

Zavarovalnice svojim zavarovancem nudijo uslužnostne oglede, kjer opravijo potrebne zapisnike, ki jih kasneje posredujejo pooblaščenim zavarovalnicam. Cenilni zapisnik in zahtevek za uveljavitev odškodnine se nato posreduje ustrezni tuji zavarovalnici.

Rok za izplačilo odškodnine je v povprečju tri mesece.

odskodnina-za-prometno-nesreco

Kako poteka postopek odškodnine?

Pri uveljavitvi pravice, kot je odškodnina za prometno nesrečo, prakticiramo štiri fazni postopek. Na ta način dosežemo učinkovito analizo vseh dejavnikov, ki govorijo v prid našim strankam in se maksimalno potrudimo, da jim je nastala škoda pošteno povrnjena.

Pod prvo fazo uveljavljanja odškodnine sestavimo in vložimo odškodninski zahtevek, nato pa se s strani zavarovalnice izdela 1. poravnalna ponudba, ki se pošlje na vaš in naš naslov.

Po prejemu prve poravnalne ponudbe sledi druga faza, znotraj katere napišemo ugovor, ga v roku posredujemo zavarovalnici, ta pa po prejemu pošlje drugo poravnalno ponudbo.

V kolikor slednja z vašega in našega vidika še vedno ni zadovoljiva, ponovno sestavimo učinkovito pritožbo, ki jo znotraj tretje faze posredujemo tri članski pritožbeni komisiji zavarovalnice. Na podlagi obravnavane pritožbe s strani komisije nam zavarovalnica (ponovno na vaš in naš naslov) pošlje še zadnjo, tretjo izvensodno ponudbo (ta se oblikuje na podlagi presoje komisije – odškodninski znesek je lahko torej višji ali enak prejšnjemu predlaganemu znesku).

Na podlagi odločitve s strani zavarovalniške komisije se s stranko pogovorimo o nadaljevanju postopka. Preučimo torej dejavnike in se odločimo ali je smiselno nadaljevati z naslednjo fazo, torej s sodnim postopkom.

V kolikor se za slednjo odločimo sledi četrta faza, znotraj katere stranki na domači naslov pošljemo izjavo o vložitvi tožbe. V kolikor stranka izjavo potrdi, napišemo in vložimo ustrezen tožbeni zahtevek na sodišče.  Vložena tožba terja razliko odškodnine (torej razliko med nakazanim ponujenim zneskom s strani zavarovalnice in zneskom popolne odškodnine, ki jo želimo doseči). Odškodnina za prometno nesrečo je torej dosegljiva z več koraki.

Kakšna je potrebna dokumentacija?

Pod potrebno dokumentacijo v primeru, če želite, da vam pripada odškodnina za prometno nesrečo, sodijo:

 • vaši osebni podatki (davčna številka, EMŠO, številka bančnega računa…)
 • predmeti, ki dokazujejo kakršnokoli poškodbo, nastalo med prometno nesrečo (oblačila, telefon, drugi osebni predmeti…)
 • računi, ki dokazujejo stroške povzročene zaradi prometne nesreče (parkirnina, zdravila, fizioterapija – dodate tudi kartonček fizioterapije ter potrdilo o opravljeni fizioterapiji, prevoz…)
 • tri plačilne liste pred nezgodo, vse plačilne liste med potekom zdravljenja in potrdilo o izpadu osebnega dohodka
 • bolniški list in dokumentacija s strani ZZZS (v kolikor ste bili po prometni nesreči na bolniški)
 • fotokopija poškodbenih listov, izvidi zdravnikov, slike poškodovanega dela in slike vidnih poškodb ter potrdilo športnega kluba (če se zaradi nesreče niste udeleževali aktivnosti)
 • vaša izjava z napisanimi težavami, nastalimi po prometni nesreči (omejeno gibanje, rekreacija, psihične težave, strah…)
 • podatki o povzročitelju prometne nesreče, podatki o kraju nesreče in policijski postaji, ki je opravljala zapisnik (najpomembnejše je prometno poročilo)
 • potrdilo o znesku materialne škode (ni nujno, je pa dobrodošlo, saj z njim lažje dokažemo, da je med nesrečo prišlo do trka vozil in je posledično možnost za telesne poškodbe večja)
 • fotokopija prvega poškodbenega lista oziroma prvega zdravniškega izvida, ki je dostavljena šele, ko je zdravljenje v celotni zaključeno – dovolj je že kopija ambulantnega kartona osebnega zdravnika, če ste obiskali le slednjega
 • obvestilo o prekršku in zavarovalno polico vozila, ki ima ao+ zavarovanje (v kolikor ste povzročitelj nesreče in želite odškodnino za telesne poškodbe)

Kadarkoli lahko na elektronski naslov  info@odskodninaplaninsec.si pošljete dodatne fotografije ali druge dokaze, ki govorijo v prid nastali prometni nesreči.

Priporočamo, da se pri osebnem zdravniku v primeru prometne nesreče zglasite čimprej, (četudi slednje ne potrebujete nujno v tistem trenutku),  saj proces poškodbenih diagnoz traja nekaj časa in medtem lahko izgubite pravico do uveljavljanja odškodnine. Dobro je tudi vedeti, da je rok za obvestitev policije o prometni nesreči 24 ur od prometne nesreče. V kolikor namreč želite pridobiti odškodninsko pravico, morate v zgoraj omenjenem roku poklicati policijo, narediti test alkoholiziranosti in po potrebi opraviti odvzem krvi. Odškodnina za prometno nesrečo je torej dosegljiva, vendar morate upoštevati pravila, našteta zgoraj.

Lesene vrtne garniture

Vrtne garniture

Ko smo uredili naš vrt oziroma teraso, tam z veseljem tam preživljamo prosti čas in opazujemo sadove svojega dela. To je tudi prostor, kjer običajno pripravimo kakšen piknik ali se družimo s sosedi, prijatelji in družino. Zato pred hišo skoraj ne smemo biti brez vrtne garniture. Lepa vrtna garnitura še popestri ambient in doda piko na i, hkrati pa ima uporabno in praktično vrednost. Najpogosteje se ljudje odločijo za leseno vrtno pohištvo, saj doda pridih domačnosti in topline.

Lesene vrtne garniture lahko najdemo v specializiranih trgovinah, jih naročimo v podjetju, ki jih izdelujejo po meri ali pa ga z nekaj spretnosti celo naredimo sami.

Leseno pohištvo ima kar nekaj prednosti pred drugimi materiali; v primeru uničenja nekega dela popravilo dokaj enostavno izvedemo oziroma zamenjamo poškodovani del. Tudi če les sčasoma posivi, porumeni ali kako drugače spremeni barvo (odvisno od vrste lesa in zaščite), ga lahko vsake toliko časa zbrusimo in prebarvamo v kakšno drugo barvo, odvisno od tega, kaj nam je v danem trenutku všeč.

Hrastov les ima na prostem najdaljšo življenjsko dobo, zato so vrtne garniture najpogosteje izdelane iz njega. Najdemo pa tudi narejene iz smrekovega lesa ali iz sibirskega macesna. Les zaščitimo tako, da ga impregniramo in pobarvamo z želeno barvo. Uporabiti je potrebno izredno kvalitetna vodoodporna lepila.

Les, iz katerega se izdeluje vrtne garniture ali ostalo leseno pohištvo, mora biti obvezno prehodno sušeno. Na ta način dosežemo, da se lesu zmanjša naravno delovanje (raztezanje in krčenje), lepilo ima boljši oprijem; s tem izboljšamo trdnost lesa. Prav tako se da les lepše obdelati in se manj smoli, saj večina smole odteče že v času sušenja v sušilnici.

Mizarji in tesarji, ki izdelujejo kvalitetno leseno pohištvo, uporabljajo radialen les. To pomeni, da tekstura lesa poteka v obliki črt, zato ne prihaja toliko do širjenja, krčenja in ukrivljanja lesa. Temu so vrtne garniture še posebej izpostavljene, saj so ves čas pod vplivom vremenskih razmer. Manjša je možnost razpok, ki se v lesu naredijo po določenem času.

V lesu za izdelavo pohištva ne sme biti ”stržena” oziroma sredine debla, saj se takšen les zagotovo krivi in razpoka. Izjema so večji elementi, kjer je zaradi debeline lesa sredico nemogoče izločiti. Les je potrebno še zbrusiti. Vse našteto je pomembno za trajnost lesenega zunanjega pohištva.

Vrtna garnitura

Se želite izdelave vrtne garniture lotiti sami?

Če se tega še niste nikoli lotili, pa imate primerno orodje za izdelavo, poskusite izdelati preprosto klop, ki ne potrebuje zahtevnih povezav z obodom.

Les, ki ga potrebujemo za izdelavo, je najbolje, da ga naročimo že narezanega pri mizarju ali v trgovini z gradbenim materialom.

Ko imamo material in pripomočke pripravljene, se lotimo izdelave klopi. Poiščemo ustrezna natančna navodila na spletu ali si pomagamo z video posnetki. Potrebno je namreč vedeti, kje in kako narediti utore, kako zlepiti skupaj določene dele lesa, … Dele, ki jih pri prodajalci ne morajo tako natančno izrezati, s pomočjo finih orodij dokončamo sami doma. Pazimo, da so rezi in robovi popolnoma ravni.

Po obdelavi posameznih delov sestavimo okvir (povezovalne plošče na spodnji strani), s čimer poskrbimo, da ima cela konstrukcija dovolj stabilnosti. Okovje oziroma kotnik poskrbi za trdno povezavo sedalne plošče in okvirja z nogami. Z vijačniki čvrsto in natančno pritrdimo posamezne dele skupaj. Brušenje je veliko bolje izvesti pred sestavljanjem, saj le tako dosežemo vse dele. Po brušenju še povoskamo površino s sistemom za fino pršenje. Če se odločimo še za nanos olja, je treba površino prej še enkrat zbrusiti z malce drugačnim postopkom kot prej.

Tudi izdelava preproste klopi je relativno zahteven postopek in zahteva nekaj znanja ter potrebnega materiala, zato se večino ljudi raje odloči za nakup ali izdelavo vrtne garniture po meri.

Laminati so vzdržljiva in funkcionalna talna obloga

Laminati
Laminati so, poleg parketa, zelo pogosta talna obloga, ki jo najdemo v domovih po vsej Sloveniji. Priljubljenost laminata je narasla predvsem zaradi različnih zanimivih videzov. Laminat lahko namreč imitira tudi les ali kamen ali pa ima drugačen, bolj poseben vzorec. To lastnikom domov omogoča, da svoja tla opremijo prav po svojem okusu ter jih nato kombinirajo z želenim pohištvom in dekorativnimi izdelki. Floor Experts ponuja odlične laminate!

Kaj so laminati?

Laminat oziroma laminatna tla so talna obloga, ki je narejena iz več slojev sintetičnega materiala. Gre za talno oblogo, ki je zelo vzdržljiva in funkcionalna. Povsem enostavno je polaganje laminata. Laminati se polagajo v obliki t.i. laminatnih plošč s posebnimi zatiči. Ti omogočajo, da laminatne plošče zataknemo eno v drugo. Polaganje je plavajoče, pozorni moramo biti na vzorec ter barvne odtenke. Nujno je, da laminat polagamo na suha tla, zato je včasih potrebno tudi narediti kakšne meritve vlažnosti.

Kakšne prednosti in slabosti imajo laminati?

Kot vse talne podloge, imajo tudi laminati tako prednosti kot slabosti. Polaganje laminata je torej povsem enostavno, saj ne zajema nobenega lepljenja ali pa zabijanja, še več, slednje je odsvetovano. Laminat je tudi izredno enostaven za vzdrževanje ter precej odporen na obrabo. V kolikor se del naše talne podloge obrabi ali poškoduje, je ta poškodovani del mogoče povsem preprosto zamenjati ali pa jih ustrezno odpraviti. Je tudi izredno trpežen in funkcionalen in veliko manj občutljiv kot parket.

V primerjavi z leseno podlago, je laminat na otip precej hladnejši od lesa. Lahko je tudi nekoliko nižje kakovosti, v kolikor izberemo nižji razred obrabe in ima krajšo življenjsko dobo kakor parket.

Kaj moramo vedeti pred izbiro laminata?

Največ pozornosti moramo nameniti seveda kakovosti laminata. Kvalitetno izdelan laminat bo sestavljen it večjega števila plasti. Zgornja plast laminatu nudi trdost ter izgled, barvo oziroma vzorec, srednja plast nudi stabilnost, spodnja plast pa omogoča, da laminat ostane raven in se ne zvija. Laminati morajo imeti tudi zaščitne robove, ki omogočajo, da se ob manjši količini vlage ne bodo napeli. Kakovosten laminat bo izredno odporen proti praskam in udarcem.

Laminati

Laminat ali parket?

Tako laminati kot parketi so v naših domovih izredno priljubljena izbira talnih oblog. Med slednjima je tudi veliko razlik. Parket ima precej daljšo življenjsko dobo vendar je njegovo vzdrževanje precej težje kot vzdrževanje laminata. Parket je potrebno brusiti in lakirati, to pa pri laminatih ni potrebno. V primerjavi z naravnim materialom je laminat tudi veliko bolj odporen na praske, obrabo in udarce, tudi barva laminata ne bo tako hitro zbledela, če bo ta v stiku z sončno svetlobo.

Laminati imajo nekoliko nižjo toplotno in zvočno izolacijo vendar lahko le to dosežemo s polaganjem primerne podlage pod laminatom.

Kakšno življenjsko dobo bo laminat imel?

Kakšna bo življenjska doba vaše laminatne talne podloge je odvisno od številnih dejavnikov. Na obstojnost bo vplivala obremenitev, obratovanje in tudi vrsta laminata. Laminati so lahko tudi obstojni do vsaj dvajset let, v kolikor je zanje pravilno poskrbljeno. Višja bo obraba in obremenitev tal, več slojni laminat bo za ta prostor primeren. Tako je lahko v prostorih z nizko obremenitvijo in obrabo, primeren laminat z nekoliko nižjim razredom moči. Laminati, namenjeni za stanovanja ali hiše, bodo zagotovo imeli daljšo življenjsko dobo kot pa tisti v večjih trgovinah in kavarnah. V naših domov se laminat lahko brez večjih težav primerja z parketom. Upoštevamo lahko torej laminatne razrede, ki laminate razvrščajo glede na odpornost na vlago, svetlobo, udarce, praske ter zvočno izolacijo.

Šmartinsko jezero se nahaja 15 minut stran od centra mesta Celje

Šmartinsko jezero

Če si želite aktivno preživeti dan v naravi, je obisk Šmartinskega jezera temu primerna lokacija. Do jezera se lahko pripeljete neposredno z avtom, oddaljeno pa je le 15 minut od centra mesta Celje. Iz Celja vas usmerjajo table, kako priti do jezera in urejenega parkirišča, kjer lahko parkirate. Če pa prihajate iz smeri Vojnika pa se držite tabel za čolnarno.

Šmartinsko jezero je umetno zajezeno jezero, ki je nastalo leta 1970. Zajezili so ga zaradi poplavljanja cest. Po površini obsega 113 ha, v globino pa meri največ 15 m. Nastal je ob zajezitvi potoka Koprivnica, ime pa je jezero dobilo po kraju Šmartno, ki se nahaja v Rožni dolini. Velja za enega od večjih umetnih jezer v Sloveniji.

Na poti okoli jezera lahko tečete, kolesarite, sprehajate pse, ki morajo biti na vrvici. Če pa ste raje na vodni površini pa je na jezeru omogočeno ribarjenje z dovolilnico, možno je najeti tudi kanu ali pa čoln z motorjem ali brez.

Šmartinsko jezero pa ne ponuja samo vsakdanjih aktivnosti, pač pa tudi bolj adrenalinske. V poletnem času se lahko odpravite na zorbing. Zorbing je adrenalinska aktivnost, pri kateri ste nastanjeni v veliki žogi in se kotalite po hribu ali ravnini. Pri Šmartinskem jezeru se nahaja proga za zorbing, dolga približno 130 m. To je tudi edina proga v Sloveniji, ki ima ovinek.

Poleg zorbinga pa ponujajo tudi polet z balonom v poletni sezoni. Ko se z njim dvignete, se vam odpre pogled na celotno Šmartinsko jezero, ki ni majhno, poleg jezera pa vam pogled seže do centra Celja in Celjskega gradu na skalnatem pobočju.

Številni ribiči pa se na Šmartinsko jezero odpravijo, da bi ujeli kakšno ribo. To je mogoče z ribiško dovolilnico za nočni ali dnevni ribolov, možno pa jo je kupiti na spletu ali v Ribiškem domu Brezova ali v čolnarni Muzelj.

Šmartinsko jezero

V Ribiškem domu Brezova se lahko osvežite s pijačo ali kakšnim sladoledom. Obratuje od ponedeljka do nedelje od 12.00–20.00.

Skoraj vsak dan lahko na Šmartinskem jezeru zasledite številne tekače in sprehajalce, ki aktivno preživljajo dan. Ker pa je Šmartinsko jezero zelo priljubljena turistična točka, pa vsako leto tukaj organizirajo tek okoli jezera. Odvija se vsako leto okoli velike noči in ob vsakem vremenu. Lahko se udeležite teka na 4,4 km ali tistega na 12 km.

Šmartinsko jezero pa predstavlja domovanje številnim rastlinam in živalim. V jezeru prebivajo ribe kot so: krapi, amurji, navadni ostriži in somi, ki lahko kdaj prestrašijo kakšnega plavalca. Ob jezeru lahko kdaj opazite žabe, močerade in kuščarje, bodite pa pozorni, saj lahko mimo prileze tudi kakšna belouška. Okolica jezera predstavlja gozd, ki je sestavljen iz gabra in hrasta. V gozdovih pa prebivajo srne, kune in ježi.

Obisk tega kraja ni primeren le za sprehod in sproščanje. Če želite lahko ob Šmartinskem jezeru najamete prostor in tam organizirate rojstni dan, obletnice, poslovna srečanja, tematske zabave ali pa preprost družinski ali prijateljski piknik.

Včasih je ob čolnarni Muzelj vozila tudi ladja Jezerska kraljica. Vozila je vse do leta 2015, dokler niso njene plovbe prepovedali. Veljala je za eno izmed glavnih atrakcij, na kateri se je lahko tudi jedlo in pilo.

Ob Šmartinskem jezeru pa se nahajajo tudi skakalnice, ki jih Mestna občina Celje trenutno prenavlja. Obnovljene naj bi bile do jeseni, poleg obnovljenih skakalnic pa bodo postavili še tribuno za gledalce, trampolin in servisni objekt.

Leta 2017 so se pozimi odločili, da bodo še popestrili aktivnosti okoli Šmartinskega jezera. Organizirali so kegljanje na ledu oziroma curling in hokej na ledu.

Šmartinsko jezero je dobra ideja za izlet tako pozimi kot poleti. Poletni predstavlja ohladitev in pobeg v naravno, saj jezero ni preveč turistično urejeno. Kljub temu privablja številne domače in tuje turiste, ki se lahko preizkusijo v različnih športih in aktivnostih. Predstavlja tudi odličen kraj za praznovanje rojstnega dne ali pa piknika. Ribiči so naj jezerom navdušeni, saj vsako leto v jezeru ulovijo ogromne krape ali pa some. V jezeru se je mogoče kopati, vendar le na lastno odgovornost. Če pa z vami pridejo otroci, pa je tudi za njih poskrbljeno saj se ob poti nahajajo igrala.

V kolikor pa ne želite videti le jezera pa lahko obiščete še Celjski grad, ki se nahaja na skalnatem pobočju nad Celjem in tudi predstavlja svojevrstno dogodivščino.

Foto: Ines Štandeker

Predjamski grad je bil nekoč dom Erazma Predjamskega

9 kilometrov od Postojnske jame leži Predjamski grad v sevorozahodnem delu Postojnske kotline. V skalni steni se odpira kraško podzemlje Predjamskega gradu. Govori se, da je Predjamski grad že star več kot 800 let. Vpisan je v Guinnessovo knjigo rekordov, saj je Predjamski grad v Postojni največji jamski grad na svetu. Grad stoji v 123 metrov visoki skali, mimo pa teče reka Lokva, ki pod gradom ponikne. Nekoč je v gradu živel znani vitez Erazem Predjamski, o njem krožijo legende. V Predjamskem gradu lahko si ogledate viteško sobo, lahko ugotovite kakšno je bilo življenje v gotiki, razstavljena je tudi lovska oprema kneza Windicshgratza. Ker pa je v bližini tudi najbolj znana Postojnska jama, lahko poleg Predjamskega gradu obiščete tudi jamo. V Predjamskem gradu morate plačat vstopnino. Za odrasle boste odšteli 13,80 EUR, otroke od 6 do 15 leta boste odšteli samo 8,30 EUR, če ste študentje vas bo prišlo 11 EUR. Pred gradom imate tudi zelo veliko parkirišče, sigurno boste našli nekje prostor, saj lahko parkira okrog 300 avtomobilov. Če pa bi radi obiskali tudi Postojnsko jamo, ne rabite iti s svojim avtomobilom, ker vas do jame odpelje zastojn avtobus.

Predjamski grad

Zgodovina Predjamskega gradu

Zgodovina gradu sega že v leto 1274, saj je bil takrat prvič omenjen. Takrat se je imenoval Luegg grad in je imel gotsko obliko. Lueggerji so bili takrat Predjamski vitezi. Erazem je bil njihov predstavnik, ki so ga leta 1484 tudi ubili. Leta 1576 so grad v najem dobil baron Janez Cobenzlu, je pa tudi grad odkupil. Nakar je tudi grad preuredil, nekaj dozidal. Tako, kot je leta 1570 dozidal, je vse do danes ostala ista oblika gradu. Tu so se še do vse do danes menjavali lastniki. Lastniki so še bili grof Mihael Coronini Cronberg, rodbina Windischgratz. Med drugo svetovno vojno je v gradu bila partizanska tiskarna in sodišče.

Kaj si lahko ogledamo v Predjamskem gradu?

Ogledate si lahko različna orožja, ampak vse so replika, od mečev, sulic, bojnih kladiv, helebard, razne oklepe, loke, samostrele. Za ljubitelje orožja je to prav zanimivo si ogledat. Ker so v tem prostoru sama orožja se soba imenuje orožarna in če boste tukaj pogledali čez okno boste imeli najlepši pogled na celotno dolino. V tem prostoru so nekoč bivali, saj je bil glavni bivalni prostor.

V sobah je vso pohištvo iz srednjega veka in takrat se je to pohištvo uporabljalo za vsak dan. Opazili boste tudi umetniške predmete in ena med njimi je tudi kip Žalostne Matere božje iz leta 1420. Ta kip se nahaja v majhni kapelici, tukaj je bila nekoč župnikova soba.

Predjamski grad - vhod

Ker pa je je Predjamski grad znan po Erazmu so se spomnili, da bi njemu bilo nekaj posvečeno. Seveda, ker je bil vitez so se spomnili zakaj pa ne bi izvajali viteške igre. Zato se vsako leto izvaja festival, na koncu pa je pojedina in folklora.

Predjamski grad si lahko ogledate čez celo leto, ampak imajo različni odpiralni čas. Če boste prišli od novembra do marca je grad odprt od 10 do 16 ure, aprila in oktobra med 10 in 17 uro, če boste prišli v maju, juniju ali septembra pa med 9 in 18 uro, v juliju in avgusti pa med 9 in 19 uro.

Obisk gradu je namenjem vsem ljudem, tudi otrokom. Tudi otroci so zelo radovedni in jim bo v gradu kaj zanimivo. Res pa, da ne morete se po gradu sprehajat z otroškimi vozički. Ker pa je v gradu rad prepih in včasih zelo piha, je dobro da daste otrokom na glavo kakšno kapo.

V Predjamskem gradu ni restavracije ali kakšnega bifeja, zato imejte kakšno pijačo v nahrbtniki, je pa ena dbra gostilna pri parkirišču. Tu pa se res lahko najeste, saj vam nudijo dobra kosila.

Je pa pod Predjamskim gradom tudi ena zelo zanimiva jama, ki se jo tudi splača obiskat. Jama ima 4 nadstropja in dolga 13 kilometrov. Ne vi ne boste toliko prehodili, saj je samo 700 metrov vidne za turiste. V jami boste videli Veliko dvorano, Konjski hlev, Imenski rov, Glavni rov ter Fiženco tu je tudi izhod. Čas, ki ga boste tukaj prehodili je nekje 45 minut. Pred vhodom boste dobili tudi baterijske svetilke. Jama je odprta od maja pa do septembra, v jamo pa se gre ob 11 uri, 13 uri, 15 uri in ob 17 uri.

Če ste si prišli ogledat samo Predjamski grad, si ga boste ogledali malo več kot eno uro, zato si še vzemite čas in obiščite tudi Postojnsko jamo ter samo mesto Postojno.

Če se boste potikali kaj v blizu Postojne, se odpeljite do Predjamskega gradu in ga obiščite. Če imate radi zgodovino kar vstopite v grad in si oglejte njegovo 800 let staro zgodovino. Ker pa vam Predjamski grad vzame samo 1 uro, še obiščite znamenitosti okoli gradu. Ne bo vam žal, ker Predjamski grad je že zunaj čudovit.

Velenjsko jezero je znano pod imenom Velenjska plaža

Ker prihaja poletje in vročina nas vedno več razmišlja, da bi se šli kam malo osvežit. Ker vsaka reka res ni primerna za kopat, razmišljamo o jezerih. Seveda prvo pomislimo na Blejsko in Bohinjsko jezero, ampak nista edini jezeri v sloveniji, ki se lahko kopamo. Eno res lepo jezero imamo tudi na Štajerskem v Velenju, Velenjsko jezero. Velenjsko jezero je tudi eno lepših jezer, ki je zadnja leta prava atrakcija za ljubitelje kopanja. Ob jezeru so uredili lepo urejeno plažo, z različnimi igrali ter okrepčevalnico, da se lahko odžejate v teh vročih dneh.

Velenjsko jezero

Velenjsko jezero tudi spada med večja jezera v Sloveniji, saj je dolgo 1400 metrov, široko 1300 metrov ter globoko 54 metrov. Jezero je zelo čisto, kot okolica jezera tako tudi sama voda v njem. Zato se ne rabimo bat, da bi se kopali v umazani vodi. Samo Velenjsko jezero je nastalo zaradi rudnika, ki je v bližini. Vsi bi pomislili, da je jezero okrogle oblike, ampak Velenjsko jezero je pravokotne oblike.

Iz Ljubljane do Velenja imate 75 kilometrov, to pomeni da ste v prebližno v 1 uri že tam. Peljite se po avtocesti proti Mariboru. Na avtocesti gledate za izvoz Šentrupert, Gornji Grad, Mozirje. Nato pa sledite tablam za Velenje. V Velenju pa boste tudi videli table za jezero.

Ko pridemo do Velenjskega jezera imamo na razpolago različne aktivnosti. Ljubitelji kolesarjenja se lahko podate s kolesom vse okoli jezera, tudi sprehodite se lahko, saj so lepo urejene sprehajalne poti. So pa zato tudi urejene klopi, da si med potjo lahko malo spočijete, ter pogledate v jezero in boste videli kakšno ribo, ki jih je tukaj kar precej. Kateri pa ste se prišli kopat pa si kar poiščite prostor na Velenjski plaži blizu čolnarne. Na tej plaži se boste počutili, kot da ste na morju. Obala je lepo urejena na travniku, sama obala je prodnata. Kje je urejena plaža ob jezeru je tudi blizu čolnarna. Že beseda dosti pove, tukaj si lahko isposodite razna vodna plovila, da se malo popeljete po jezeru. Najbolj zanimivo je supanje, kateri se prvič s tem spopadate bo res zanimivo početje. Mogoče boste večkrat v vodi, kot na supi ampak ostalo vam bo v spomini. Na sami plaži boste tudi našli sanitarije, tudi stuširate se lahko, ko pridete ven iz vode, otrokom pa tudi tukaj ne bo dolgčas, saj so tudi lepo urejena igrišča. Če pa ste slučajno postali lačni pa se tudi restevracija najde, da vam napolni lačne želodčke.

Velenjsko jezero

Velenjsko jezero vam ponuja vse kar vam ponuja tudi morje, tako da ne rabite rinit v gužvo, raje se odpravite proti Velenju. Po Velenjskem jezeru se lahko popeljete tudi s pletno. S pletno se vozite dobrih 30 minut in občudujete njeno okolico. Pletna se nahaja pri Velenjski plaži, vozi pa vas samo ob sobotah in nedeljah med 15 in 19 uro. Cene pa so zelo ugodne za odrasle vas pride samo 4 EUR, otroke do 18. leta samo 2 EUR, lahko pa pridete v skupini, samo vas mora biti več kot 15 oseb, takrat pa boste plačali na osebo samo 3 EUR.

Na Velenjskem jezeru pa niso uredili samo plaže za ljudi, ampak so uredili tudi posebaj plažo za naše kosmatinčke. Če jih imate doma, ne jih puščat takrat doma, ampak jih lepo vzamite s sabo, ker je plaža narejena prav za njih. Seveda za njih morate lepo poskrbeti, imeti jih morate pod nadzorom, najbolje na povodci in za njimi lepo počistiti.

Ko se boste odpravili na Velenjsko jezero se ne rabite bat, da vam bi bilo tukaj dolgčas. Najprej se odpravite malo kolesarit, ne rabite imet s sabo svojega kolesa, mogoče ga doma nimate ali pa ga ne morete naložit v avto. Odpravite se v TIC, tam si lahko kolo sposodite in tudi otroci si ga lahko sposodijo. Gorsko kolo za 3 ure vožnje vas bo izposoja prišla samo 3 EUR, lahko si ga izposodite za cel dan, za kar boste odšteli samo 10 EUR. Tudi otroci si lahko izposodijo kolo, invalidi tricikl ali pa otroški skiro, do 3 ure vas pride 2,1 EUR, za cel dan pa samo 7 EUR. Če pa imate majhne otroke pa si izposodite kolo z otroško prikolico. Za 3 ure vas bo prišlo samo 6 EUR, za cel dan pa 13 EUR. Tako, da le pogumno in se odpravite na kolo in prekolesarite Velenjsko jezero. Okoli jezera se najde tudi precej igrišč z žogo, imajo tudi fitnes na prostem, tudi golf na travi boste našli in se sprobali, kako znate žogice spravit v luknjo.

Če imate doma otroke, ni pa nujno, ste sigurno že slišali za popularno Piko Nogavičko. Vsako leto se v Velenju dogaja festival Pike Nogavičke, kar privabi precej družin z otroci ali pa se ga udeležijo šole. Otroci imajo različne delavnice, ter se našemijo v Piko Nogavičko.

Če pa ste ljubitelji kampiranja, pa kar šotor v avto in se za nekaj dni odpravite sem k Velenjskem jezeru na počitnice. Sam kamp se nahaj čisto blizu jezera, tako da zjutraj ko vstanete ste že lahko v jezeru in se kopate.

Če v teh poletnih dneh ne veste kam se vsedite v avto in se odpravite proti Velenjskem jezeru. Pa doma ne pozabite kopalk in brisače, ker se boste sigurno osvežili.

Foto: Ana Poznič

Rent a car: Razmišljate o najemu avtomobila?

Poletje je čas, ko se marsikdo odloča za najem avtomobila. Zagotovo ste se tudi že sami kdaj odločili za tako imenovani “rent a car”. Kakšni so torej najpogostejši razlogi za najem avtomobila? O tem kdaj se ljudje odločajo za rent a car, razlaga Damjan Tomić, vodja poslovalnice Agio rent a car.

Na počitnice z najetim avtomobilom

Jasno je, da ima pri najemu vsaka stranka svoje želje in zahteve. Nekateri se za najem avtomobila odločajo, ker njihov osebni avtomobil ni dovolj zanesljiv za daljšo pot, spet drugi zaradi udobne vožnje. Marsikatera družina ima v lastni starejši avtomobil, ki služi svojemu namenu tekom leta, ko pa se odpravljajo na počitnice, ne želijo tvegati, da bi se avtomobil med potjo pokvaril. Tako za čas počitnic najamejo novejši avtomobil, ki je siguren in redno servisiran.

Rent a car kot nadomestno vozilo

Tudi odločitev za najem vozila v času, ko je strankin osebni avtomobil na popravilu, je zelo pogosta. Marsikdo se za rent a car odloča zaradi potreb, kot so nadomestni avtomobil, prevoz tovora ali prevoz poslovnih partnerjev. Slednji pusti boljši vtis in obenem po potrebi omogoči tudi prevoz več ljudi hkrati.

rent a car

Vsaka informacija pride prav

Preden se odločite za najem avtomobila, se dobro pozanimajte o vseh pogojih, cenah in možnih stroških, ki jih najem potegne za sabo. Ponudbe na trgu je ogromno in odločate se lahko med velikimi podjetji ali manjšimi ponudniki izposoje avtomobilov. Vsaka informacija o stroških, ki lahko nastanejo zaradi poškodbe vozila ali drugih težav, je več kot dobrodošla. Ko se boste odločali za rent a car, boste naleteli tudi na zelo majhna, lokalna podjetja, ki se ukvarjajo z izposojo vozil in ravno ta se po navadi najbolj prilagodijo željam in zahtevam stranke.

Najbolj popularna so majhna vozila

Čeprav bi si morda mislili, da ljudje pogosteje najemajo velika vozila, je resnica ravno nasprotna. V poletnih mesecih je povpraševanje po rent a car storitvah seveda najvišje, prevladujejo pa tujci, torej turisti. Vsaj v Sloveniji se tako stranke najpogosteje odločijo za majhne avtomobile, kot sta VW Up! in Opel Corsa. Vsi avtomobili imajo sklenjeno najnovejše kasko zavarovanje

Rent a car namesto lastniškega vozila

Morda se vam ideja o najemanju avtomobila ne zdi smiselna, če imate svoj avtomobil. Vendar pa se vedno pogosteje dogaja, da se posamezniki odločajo za najem, namesto za nakup. Predvsem družine, ki imajo več avtomobilov, ne vidijo smisla v nakupu recimo tretjega ali četrtega avtomobila, če ta ne bi bil vsak dan v rabi. Dejansko so stroški najema avtomobila manjši od stroškov lastništva, če avtomobila ne potrebujete vsak dan. Gre za precej racionalno odločitev, sploh če živite v mestu in lahko večji del časa uporabljate tudi javni prevoz. Tako dnevni najem avtomobila znaša 40 evrov, za ta denar pa dobite manjše vozilo, ki je že opremljeno z vinjeto, je zavarovano in redno servisirano. Tudi prevoženi kilometri so pri rent a car vozilih razmeroma majhni. Ko potegnete črto pod izračunom, boste morda presenečeno ugotovili, da se vam najem avtomobila izplača bolj kot njegovo posedovanje. Vse informacije o zavarovanju avta lahko najdete tukaj: http://zavarovanjeavta.net

Povprečne cene najema

Če preračunate, koliko vas najem avtomobila stane na dnevni ravni, so najcenejši daljši najemi, najdražji pa seveda eno do dvodnevni najemi. Pri podjetju Agio so cene najema razdeljene v štiri podskupine, odvisno od časovnega obdobja najema avtomobila. Prva skupina so 1 – 2 dnevni najemi, ki znesejo od 33 do 57 evrov dnevno, odvisno od tipa najetega avtomobila. Za 33 evrov prejmete avtomobil, kot je Opel Corsa, za 43 evrov VW Golf in za 57 evrov Opel Astro karavan. Druga skupina najema traja od 3 do 6 dni, cena dnevnega najema pa se giblje med 27 in 47 evrov (27 evrov odštejete za Opel Corso, 38 za VW Golfa in 47 za Opel Astro karavana). Pri tretji skupini, kamor spadajo najemi avtomobila za obdobje od 6 do 13 dni, so cene sledeče (za enake avtomobile, kot so omenjeni zgoraj) – 21, 26 in 40 evrov za dnevni najem. Četrta in zadnja skupina pa so najemi avtomobilov, daljši od 14 dni. Pri mesečnih najemih so cene odvisne od individualnega dogovora s ponudnikom rent a car storitev.

Kako izbrati najboljši paket za vas?

Pametni telefon je eden izmed najbolj pomembnih pripomočkov današnjega časa, ki nam pomaga v trenutku poiskati ključne informacije, stopiti v stik z ljubljeno osebo ali opravljati delo na daljavo, kar je močno povečalo našo mobilnost. Čedalje večje število ljudi se ob nakupu pametnega telefona danes odloča za naročniške pakete, ki pa v nekaterih primerih prinašajo še mnogo več kot le mobilno telefonijo. Ravno zaradi pestre izbire morajo bodoči uporabniki dobro premisliti, za kakšen paket se bodo odločili – ali potrebujejo zgolj telefon, bi radi imeli tudi mobilni internet, fiksni telefon in morda celo televizijo? Vse to lahko dobite, če se odločite za enega izmed naročniških paketov podjetja Telekom Slovenije. Nudijo veliko: pestro izbiro, dobro pokritost in ugodne cene glede na storitve, ki jih ponujamo.

Če se prvič odločate za sklenitev naročniškega razmerja ali pa ste lastnik naročniškega paketa že dalj časa in bi radi morda zamenjali paket ali kar ponudnika, je pred vami zahtevno delo. Med vsemi ponudbami, ki so danes na tržišču, morate izbrati takšno, ki vam bo ustrezala tako po ponujenem kot po ceni. Pri podjetju Telekom Slovenije vam bodo svetovali, na kaj morate biti pri izbiri paketa še posebej pozorni.

paket modri

Ne izberite najcenejšega paketa

Jasno, da boste želeli biti pri izbiri paketa mobilne telefonije pozorni zlasti na ceno. A paketi, ki vam bodo mesečno prinesli najnižjo položnico, niso nujno tudi najcenejši. Težava nastane, ko paket za sicer smešno nizko ceno ponuja zelo malo, zato boste zakupljene enote hitro porabili, cena na enoto pa bo nato strmo narasla. Ko izbirate paket, zato skrbno premislite, koliko česa potrebujete – koliko minut klicev, koliko sms in mms sporočil, koliko megabajtov prenosa mobilnih podatkov … Nato pa v skladu s svojimi potrebami poiščite paket z najugodnejšo mesečno položnico. Pri Telekomu ponujajo najrazličnejše pakete, ki jih lahko še dodatno prilagodite, tako da boste za svoj denar dobili kar največ. Seveda pa je pri izbiri paketa dobro upoštevati še nekatere dodatne dejavnike.

Pokritost

Morda boste pri katerem od ponudnikov našli paket, ki se vam bo zdel cenovno ugodnejši, a pozor. Če se vam zdi, da je neka storitev že kar preveč poceni, je ponavadi z njo nekaj narobe. Nekateri slovenski ponudniki se spopadajo s težavami s pokritostjo in njihove stranke na določenih krajih kar naenkrat ostanejo brez sprejema. To predstavlja veliko težavo, če ravno takrat opravljamo klic ali preverjamo kakšno informacijo na svetovnem spletu. Telekom ima oddajnike po vsej Sloveniji in ponuja najboljšo pokritost med vsemi ponudniki mobilne telefonije in interneta.

Izberite vse v enem

Prihodnost gre v smeri napredka in medsebojnega povezovanja različnih področij in tehnologija tu ni izjema. Vse več ponudnikov torej ponuja pakete z mobilno in stacionarno telefonijo, internetom in tv.

elektrika modri

V primeru, da omenjene storitve potrebujete in si jih nameravate priskrbeti, je dobro, da premislite o tem, da bi si za vse izbrali istega ponudnika. Takšna odločitev bo imela kar nekaj prednosti. Prva je finančne narave – če mobilno in fiksno telefonijo, internet ter televizijo vzamete pri istem ponudniku, boste zelo verjetno na mesec plačali precej manj kot, če bi si za vsako stvar izbrali drugega ponudnika. Druga prednost je, da lahko pri tehnologiji pride tudi do nekaterih težav in v primeru, da vam vsako storitev ponuja drugo podjetje, boste težko v kratkem času ugotovili, kje točno je težava nastala. Če se odločite za enega ponudnika, recimo Telekom Slovenije, bo težava odpravljena hitro in enostavno. Tretja prednost so točke zvestobe – program, s katerim ponudnik nagrajuje zveste stranke. Kot odjemalec vseh storitev boste pri Telekomu prejemali več točk zvestobe, te pa vam bodo prinesle lepe ugodnosti.

Zdaj, ko veste, na kaj morate biti pozorni, si le oglejte številne ponudbe, ki jih pri Telekomu ponujajo.. Izbira je zares pestra, tako da boste brez težav našli kaj zase.

Gostilna Oštarija – kraj, kjer se izbran okus sreča z inspiracijo

Po obisku Dolenjskih Toplic sem želela pogasiti žejo in si privoščiti zdrav in kakovosten obrok. Prehiter življenjski tempo, stres in pomanjkanje časa, kot vemo, imajo negativne posledice na naše zdravje. Zdrava hrana je pomemben sestavni del prijetnega počutja. Nekateri pravijo celo, da smo to, kar jemo :)

Ob vstopu v Oštarijo sem najprej opazila lep ambient in prijetno vzdušje. Počutila sem se kot, da se potapljam v nov, zabaven svet okusov. Restavracija z dušo poskrbi za številna kulinarična doživetja in nariše nasmeh na obraz. Unikatne stenske slike dajo piko na i ter pripomorejo k že tako pristni atmosferi. Kmalu po prihodu, se je moj pogled ustavil na unikatnih, klekljanih angelih in drugih božičnih okrasih. Že na daleč je moč začutiti, da so okrasi izdelani z veliko ljubezni. Bil je predbožični čas in postalo mi je toplo pri srcu. Radovednost me je premagala. Morala sem izvedeti čigave spretne roke ustvarjajo tako čudovite izdelke. Dobila sem vizitko talentirane ustvarjalke, gospe Mojce Peček, ki svojo kreativnost izraža skozi klekljanje.

Gostilna Oštarija

Gostilna Oštarija

Pravijo, da je lažje kritizirati, kot dobro skuhati, kajne? Kar nekaj kuharskih knjig šibi knjižne police in čaka, da jih vzamem v roke. Preizkušanje novih receptov zna biti zanimivo, ko ste v pravem razpoloženju. Ni mi bila dana priložnost osebno spoznati kuharskega mojstra Ivana Ivačiča, svojega dedka, in se kaj od njega naučiti. Prepričana pa sem, da vsi kuharji imajo svoje »male skrivnosti«, po katerih se tudi razlikujejo.

Kakorkoli že, svečano urejena miza v kotu bila lično pripravljena in je čakala na mojo malenkost. Omogočala je ravno pravo mero zasebnosti ter pogled na vrhunski ambient. Začela sem razmišljati kakšna kulinarična izkušnje me čaka. Upala sem, da bo vsaj povprečno okusno, saj sem v različnih restavracijah že velikokrat bila razočarana. Zagotovo poznate občutek, ki vas zajame po obisku restavracije, kjer s hrano niste bili najbolj zadovoljni. Nekateri pripomnijo, da sem precej izbirčna in zahtevna, že zaradi dejstva, da mesa ni na mojem jedilniku. Moram se strinjati, da sicer ta podatek večini kuharjev in natakarjev naredi preglavice. Posledično se dokaj redko odločam za obisk restavracij, saj mi povečini postrežejo z dokaj enolično, mastno in nezdravo hrano. Upala sem da bo tokrat drugače. Nisem se zmotila, saj so v Oštariji jedi prilagodili mojim željam. Ob odlični vinski spremljavi so brbončice postajale čedalje bolj radovedne. Prispel je dekoriran in barvit krožnik, pravi magnet za oči. Različne barve, začimbe in sestavine so skupaj predstavljale lepo dekoriran in pripravljen krožnik. Ajdova kaša v družbi pisane zelenjave je dobila posebno moč. Okusen obrok je razvajal vse moje čute in bil pravi obliž za dušo ter telo. Bilo je nebeško dobro in vsak grižljaj je klical po še. Več dni po tej izkušnji sem bila v sedmih nebesih. Celotno izkušnjo v restavraciji Oštarija ocenjujem kot vrhunsko in bi jo takoj ponovila. Sem mnenja, da dober glas seže v deveto vas, slab pa še dlje.

Gostilna Oštarija

Ne skrbite, po odlični večerji in razvajanju v Dolenjskih Toplicah, se ni nujno takoj odpraviti proti domu. Oddih lahko podaljšate za dan ali dva, saj Oštarija ponuja tudi možnost nastanitve v modernih in udobnih apartmajih. Združite prijetno s koristnim in si privoščite oddih v apartmajih, velnes v toplicah in, za piko na i, kulinarično poezijo. Zagotovo si želite novih doživetij, spoznanj in spominov, ki vas bodo spremljali in pustili pečat na vaše doživljanje sveta. Vzemite si čas zase in za tiste, ki Vam veliko pomenijo. Romantičen oddih ali družinski potep – izbira je vaša :)

David Vidrih: Slovenija, moja prelepa dežela

Da ne bo kdo rekel da David Vidrih promovira samo potovanja po vsem svetu, na Slovenijo pa pozablja; nikakor ni tako. Že od nekdaj sem ponosen na lepote naše lepe države in ne samo, da jo rad raziskujem sam, vsak obisk prijateljev iz tujine izkoristim za to, da jih popeljem občudovati čudovito naravo, s katero se naša Slovenija brez težav ob bok postavi katerikoli svetovni državi. Vsi si vedno navdušeni nad neokrnjenostjo in čistočo naše deželice ter presenečeni nad velikimi površinami gozdov in visokimi špicami gora, saj nekako ne pričakujejo da bo tako majhna državica vsebovala toliko naravnih lepot. Tujci so fascinirani tudi nad dejstvom da imamo na tej majhni površini praktično vse, od visokih gora, kraških jam pa do morja. “David Vidrih, you have an awesome place here!” se ponavadi glasijo navdušene izjave mojih prijateljev, ki nikakor ne morejo prehvaliti Slovenije.

Vedno jih peljem na Bled, ki je pač en od krajev, ki jih je tujcem treba vsaj na kratko pokazati ter jih okrepčati s “kremšnito”, ker se na Bledu to enostavno spodobi. Sicer pa jih dosti raje peljem tudi na manj obljudene kraje, ki niso nič manj osupljivi. Moja prijatelja iz Nemčije sta recimo navdušena hribolazca, zato se skupaj vedno odpravimo na kakšen izlet v Hribe. Zadnjič smo se povzpeli na Blejsko kočo in Debelo peč, kamor se pride mimo Bleda še okoli 20 minut vožnje naprej proti Pokljuki. Odličen pohod s prekrasnimi pogledi. Prijatelja sta rekla, da bo David Vidrih, še lahko organiziral kakšen pohod, da sem se baje izkazal. Povzpeli smo se tudi na Veliko planino, ki je s svojimi pašniki in planšarskimi kočami res poseben prizor, vreden obiska, tako za nas domačine, kot za tujce. Sploh pa glede na to da ljudje ob mojem imenu David Vidrih pomislijo na nekoga, ki je izkušen popotnik, moram svoj sloves upravičiti tudi na domačih tleh, ne samo po tujini.

David Vidrih

David Vidrih prijatelje vedno rad odpeljem na Bled

Obožujem tudi Bohinjsko jezero, ker je večje, ima bolj zeleno dno, obdan je s prekrasnimi gorskimi masivi in obkrožen s čudovito naravo in številnimi kolesarskimi in pešpotmi, po katerih neizmerno rad preživljam proste trenutke, se povzpnem do slapu Savica ali pa se v poletnih mesecih namočim v jezeru in v družbi prijateljev kot otroci skačemo s pečin nad jezerom. Skratka odličen kraj za oddih in športne aktivnosti, tudi za praznovanje novega leta v krasni zimski idili. Prijatelji vedo da jih David Vidrih nikoli ne bo pustil lačnih, kar vsekakor drži, zato z največjim veseljem prijateljem iz tujine odkrivam tudi kulinarične zaklade Slovenije, ki niso redki, saj Slovenija poleg fenomenalnih domačih izdelkov in avtohtonih jedi, ponuja tudi odlične restavracije, z modernimi kuharskimi umetninami pomešanimi z elementi tipične slovenske prehrane. Prva stvar, ki tujce, posebej recimo moje prijatelje iz Amerike vedno povsem navduši je to, koliko izdelkov pri nas je dejansko domačih.

Sem se zadnjič zalotil, da sem doma pri zajtrku vsaj trikrat, če ne celo večkrat uporabil besedo “domače”. Tale marmelada je od moje babice, med je od prijatelja iz Istre, kruh je spekla mama, jajca pa so od babičine sosede. “David Vidrih, this is amazing!” so bili navdušeni moji Američani, češ kako skorajda za vse kar dam v uste vem od kje izvira, kar je v Ameriki pač težko reči. In res je, Slovenci res premalo cenimo vse bogatijo, ki nam jo naša čudovita narava ponuja. In dejstvo da živimo v tako majhni državi, polni narave, je res ena ogromna prednost, saj je na tako majhni površini lažje nadzorovati in spremljati izvor hrane. Večkrat jih peljem na raznorazne turistične kmetije, pa v kakšne domače penzione v gorskih okoliših in pa tudi v “fensi” restavracije, ki nudijo prvovrstno vrhunsko kulinariko, ki jih v Sloveniji ni malo. Skratka lahko zatrdim, da slovenska hrana na vseh mojih gostih iz tujine vedno pusti velik vtis, poleg tega da se jim zdi cenejša, pravijo da je kvaliteta izjemno visoka.

Vedno se ustavimo tudi na našem primorju, ponosen sem, ko lahko prijatelje peljem v prekrasen Piran, pa v mondeni Portorož, kjer je poleti vedno izjemno prijetna atmosfera in živahen utrip, popularnega obmorskega mesteca, pa tudi Koper, ki kot največje obalno mesto z vedno lepše urejenimi promenadami in starinskim pridihom navdušuje. Naša obala je res krasna, ne glede na to da je je tako malo. Ne glede na to da sem le preprost fant, David Vidrih, iz majhnega kraja, sem prepotoval že velik del sveta in vsakič znova se zavem, da imamo, ne glede na to kako lepo je vsepovsod po svetu, doma pravi biser, ki bi ga morali neizmerno ceniti in imeti radi. Naša država je čudovito lepa, imamo naravo, ki jemlje dih, imamo kulinariko ob kateri se ti pocedijo sline, imamo varno deželo, kjer se lahko praktično povsod sprehajamo s komerkoli in kadarkoli, imamo prijazne ljudi, ki znajo stopiti skupaj kadar je treba. Lahko rečem da sem jaz, David Vidrih, vesel da lahko Slovenijo kličem svoj dom in jo s ponosom predstavljam širnemu svetu.

David Vidrih: Slovenija, moja prelepa dežela
5 (100%) 15 votes

Cene nepremičnin