Slovenija premore mnogo naravnih lepot ter večina vrst voda. Tako je območje zelo bogato z rekami, potoki, izviri in jezeri, med slednje pa se uvršča tudi Dravograjsko jezero. Dravograjsko jezero uvrščamo med umetna akumulacijska jezera, saj je nastalo zaradi jezu, ki ga za svoje delovanje potrebuje HE Dravograd. Slednja je z obratovanjem pričela leta 1943, zato letnico štejemo tudi kot nastanek jezera. Dravograjsko jezero se je počasi in postopoma razvijalo, kar je pripeljalo do nastanka mnogih manjših otočkov in trstičja. Jezero je danes nekakšno močvirnato območje, ki predstavlja nujno potreben življenjski prostor mnogim zanimivim rastlinam. Posledično pridemo do pestrega živalskega sveta, saj Dravograjsko jezero ponuja dom kar 120 vrstam ptic, nekatere izmed njih pa so tudi ogrožene.

Reka Drava

Ob mirnem obnašanju lahko opazimo čaplje, labode, galebe in ostale. Površina premore tudi strupeno rastlino veliko trobeliko, ki raste na redkih poznanih območjih pri nas. Bogato rastlinje je še ena izmed značilnost jezera, saj se tu nahaja kar 160 vrst rastlin. Poznane so kislica, trstika, perunika in druge, ki so zelo pomembne saj je Dravograjsko jezero postaja ptic selivk, ki jim omogoča hrano in prostor za prezimovanje. Značilne so tudi številne ribje vrste kot klen, linj, krap in ščuka. Bogat živalski svet je zagotovo glavna lastnost, ki jo premore Dravograjsko jezero, saj številne žabe še dodajo vrednost. Ljubitelji rekreacije ste vabljeni, da se sprehodite ali prekolesarite rekreativno pot, ki poteka ob jezeru in je povezana z učno potjo, starim gradom in nabrežjem Drave. Obiščite Dravograjsko jezero in spoznajte vse njegove zgoraj naštete prednosti, saj so nekatere izmed njih prisotne le na tem območju.