Občine Črnomelj, Metlika in Semič oziroma njihova tromeja, ki ji pravimo vas Gradac, premore istoimenski grad Gradac. Grad Gradac premore izjemno pomembno zgodovino, saj je popolnoma v celoti ohranjen in predstavlja eno izmed največjih kulturnih znamenitosti belokranjskega območja. Grad Gradac je obdan in vsebuje mnogo grajskih zgradb, ki jih razdelimo na nizki in visoki grad, hlev, nekdanja šola in grajski park, ki je značilen tudi za mnoge ostale gradove na Slovenskem. Zelo zanimivi za ogled so ostanki starega hleva, ki je bil požgan oziroma je pogorel pred samim gradom oziroma na njegovem dvorišču in pa lesen mostiček, ki je povezoval grad z njegovimi njivami in železarno.

Grad Gradac

Grad Gradac ima torej še vidne ostanke grajskega vrtu oziroma drevoreda, kjer pa se žal ni ohranil nasad smrek in platan, saj je bil posekan po osamosvojitvi Slovenije. Strokovnjaki in botaniki grajski park, ki se nahaja na območju gradu, uvrščajo med najlepše in najzanimivjše pri nas. Grad Gradac je bil nekaj časa v interesu za obnovo, vendar občina kot lastnik na slednjem področju ni storila kaj dosti, saj je pred leti le prekrila streho na objektu. V preteklosti naj bi se investicije zanimali tudi italijani in irci, ki pa se kasneje niso odločili za vlaganje sredstev. Grad Gradac naj bi nekoč v prihodnosti postal središče turizma v Beli krajini, saj naj bi v njem uredili hotel, v okolici pa omogočili obiskovalcem pestre možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Obiščite Belo krajino in se prepričajte o dejstvu, da je grad ena izmed najlepših kulturnih znamenitosti in spomenikov regije.