Največji med slovenskimi regijskimi parki, je Kozjanski regijski park. Kozjanski park je ogromno območje, saj je veliko kar 206 km2 in je bilo za regijski park proglašeno leta 1981, po slednjem pa tečeta dve večji in poznani reki, Bistrica in Sotla. Kozjanski park povezuje oziroma zajema občine kot so Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Brežice, Kozje in Krško. Park se nahaja pretežno na vzhodnem delu Slovenije, kjer prevladuje reliefno razgiban oziroma ravninski, gričevnat in hribovit svet. Kozjanski park, s svojim zavarovanim območjem premore približno 10.000 prebivalcev in se je v preteklosti imenoval drugače.

Samostan Olimje

Nekdaj Spominski park Trebče, ki je prvotno nastal leta 1981, je bil namenjen in posvečen Josipu Brozu Titu, ki se je rodil v Kumrovcu, vasi nedaleč stran ter je bil leta 1991 nacionaliziran in pet let kasneje preimenovan v Kozjanski park. Slednji je izjemno bogat z živalskimi vrstami ptic, saj so v parku našteli kar 120 različnih vrst, zato posledično območje izpolnjuje pogoje za območje posebnega varstva ogroženih ptic. Zavarovano območje predstavlja mnogo lepot, tako naravnih kot kulturnih, ki se jih lahko ogledate ob obisku tega področja. Ena izmed najbolj poznanih znamenitosti je samostan Olimje s cerkvijo, ki je ena največjih dediščin in zapuščin pavlinskega redu pri nas, vsebuje pa tudi izjemno lekarno, ki je zelo poznana. Kozjanski park premore tudi gradove Bizeljsko, Podsreda, Kunšperk in Pišečko graščino. Ljubitelji narave boste navdušeni po ogledu vrtov, ki se nahajajo na tem območju, predvsem samostanki ter vrt pri gradu Pišece premoreta izjemne naravne lepote. Park je tudi sicer izjemno bogat z rastlinskimi vrstami, saj premore več kot 12 vrst dreves, ki so starejša od 250 let, ter tako predstavljajo izjemno zgodovinsko dediščino.