Muzej lahko v prvi vrsti povežemo z premično kulturno dediščino. V slednjo štejemo vse predmete, ki jih je ustvaril človek. Premična kulturna dediščina je z zakonom razglašena za spomenik. Tako pridemo do muzeja, katerega glavna naloga je hranjenje ter predstavljanje premične kulturne dediščine. Torej, vsak muzej te predmete hrani in jih preuči z namenom pridobivanje informacij. Sicer lahko muzej ustanovi vsak, bistveno je le, da zagotovi za to potrebne pogoje Poznamo več različnih vrst muzejev, delimo pa jih glede na prikazane eksponate, območje delovanja ter na splošne in specialistične, kot pa že samo ime pove, so zadnji specializirani za točno določen del zgodovine. Slovenija ima kar nekaj muzejev, ki jih je priporočljivo pogledati, med slednje pa uvrščamo tudi Predjamski grad, ki je ponujal domovanje vitezom Predjamskim in skriva zanimivo zgodbo o ubitju viteza Erazma Predjamskega, zato je slednji muzej zagotovo eden izmed zanimivejših.

Predjamski grad

Sicer pa imamo pri nas ogromno muzejev, eni izmed najbolj poznanih pa so napisani spodaj.

Če za počitniško destinacijo izberete kakšen muzej, izveste veliko tudi na temo muzealstva, ki je v razvitih državah cenjen poklic, tam pa imajo tudi dobre razvite višje in visoke šole za študij te smeri. Muzaelci so izobraženi ljudje, nujno potrebni za uspešno vodenje muzejev, ki so izjemno drage ustanove. Muzealstvo pa se sicer pri nas ne priznava kot poklic.