Dejavnost s katero lovimo ribe in pa tudi druge živali kot so raki in podobno, imenujemo ribolov. Ribolov delimo na gospodarski in športni. Izjemno zanimiva je ribiška zgodovina, ki pove, da je bila včasih glavna prehranjevalna panoga ob vodah ravno ribolov, o čemer pričajo razne kosti rib, freske, slike in podobno. Sprva so v preteklosti lovili z rokami, sulicami in s postavitvijo ograj, kasneje pa so že izdelali prve prave pripomočke kot so mreže, palice in podobno. Če omenimo gospodarski ribolov, povemo, da gre pri tej vrsti za lovljenje z ladjami in mrežami, povezan pa je seveda z ribiško industrijo. Industrija se je močno razvijala, po razpadu Jugoslavije pa močno upadla, saj je Slovenija takrat izgubila večji del površine za lovljenje rib.

Ribiška barka v Piranu

Razlika se pojavi tudi pri vabah. Tako razlikujemo naravne in umetne vabe. Prve so sestavljene iz različnih plodov, delov drugih rib, mesa in podobno. Umetne vabe pa se uporabljajo pri muharjenju in vijačenju. Njihov izgled daje vtis naravne hrane različnih vrst.
Športni ribolov, pa je druga vrsta, ki jo poznamo. Tukaj razlikujemo več načinov ribolova.

 • Muharjenje

 • Vijačenje

 • Beličarjenje

 • Talni ribolov

 • Podvodni ribolov

ribolov

Če ste navdušeni nad ribolovom, vam tako ponujamo nekaj najlepših destinacij in različnih voda, ki so preizkušene v ribiškem svetu in izjemno dobro ocenjene. Destinacije vsebujejo jezera, reke, ribnike in ostalo. • Blejsko jezero

 • Bohinjsko jezero

 • Bukovniško jezero

 • Cerkniško jezero

 • Gradiško jezero

 • Dobličica

 • Dravinja

 • Iška

 • Grosupeljščica

 • Jezero Strahomer

 • Jezera Črnava

 • Jezera Jernejček

 • Jezero Klivnik

 • Jezero Mavčiče

 • Jezero Mola

 • Jezero Pernica

 • Jezero Pristava

 • Jezero Rakitna

 • Jezero Rakovnik

 • Jezero Zbilje

 • Jezero Zgornje Konjišče

 • Jezero Zreče

 • Koseški bajer

 • Lahinja

 • Lisjakova struga

 • Ljubljanica

 • Mali Balaton

 • Jezero Sveta Trojica

 • Jezero Tržec

 • Jezero Vogršček

 • Pivka

 • Podpeško jezero

 • Reško jezero

 • Ribnik Krmelj

 • Ribnik Florida

 • Kamniška Bistrica

 • Kočevsko jezero

 • Kolpa

 • Krka

 • Mrtvica Ribče

 • Petdinarka

 • Nanoščica

 • Rakov Škocjan

 • Ribnik Blato

 • Ribnik Boštanj