Čudesa, ki jih je naredila narava, Škocjanske jame, ene izmed najlepših kraških jam.

Škocjanske jame so sistem slovenskih vodnih jam, ki je zaščiten in označen pri UNESCO, zaščiten je kot naravna in kulturna dediščina na svetovni ravni. Sistem jam so del slovenskega krasa, ustvarila pa jih je reka Reka. Jame so v začetkih raziskovali rudarji, vodovodni mojster in bližnji prebivalci. Na območju, kjer so Škocjanske jame je imelo okolje, in ima za nekatere še vedno, tudi posmrtni pomen, romarji so menili, da je imelo območje tudi veliko pričanj, da je možno povezovanje in komunikacija z duhovi.

Voden ogled po jamah je dolg uro in pol. Jame so lahko dostopne in so zato primerne za vse obiskovalce. V okolici in v jamah lahko vidite:  • Martelova dvorana, ki se šteje kot ena izmed največjih dvoran v podzemlju
  • Naravni mostovi
  • Naravna okna
  • Brzice, hudourniki, slapovi
  • Udornice

V jamah si lahko ogledate:

  • Kapniki

  • Orgle zgrajene iz kapnikov, ki so dokaz mogočnosti narave

  • Tiha jama

  • Velika dvorana

  • Šumeča dvorana

  • Hankejev kanal

  • Cerkvenikov most

  • Šmidlova dvorana

Jame so s svojo lepoto in naravnimi čudesi navdušile člane komisije, ki so se odločili, da Škocjanske jame spadajo med svetovna zaščitena, naravna in kulturna bogastva.