Spoznajte in preizkusite se v starih obrteh, obiščite Škofjeloški grad, oglejte si Škofjeloški Pasijon, sprehodite se do slapov in uživajte v mestu.

Škofja Loka je mesto še iz srednjeveških časov. Nad mestom lahko vidimo Škofjeloški grad. Grad je bil zaradi nun, ki so živele v njem tudi preoblikovan. Sedanji podobi manjka stolp v katerem so bile včasih ječe, vendar so se nune odločile, da bodo stolp dale porušiti.

Zanimivosti in znamenitosti v Škofji Loki:

 • Zamorec v grbu: pomemben gospod je šel s svojim služabnikom v Poljansko dolino. Njegov služabnik je bil zamorec. Med potovanjem je pomembnega gospoda napadel medved. Gospodu je zmanjkalo poguma, rešil ga je njegov hrabri služabnik. Obljubil mu je, da bo naredil vse da bo slaven. Gospod je naredil služabnika za znamenitost-simbol freisinške škofije.
 • Hrib Lubnik nad mestom: najlepša panoramska točka okoliša Škofja Loka.
 • Slapovi Sovpat: Do slapov vodi označena gozdna pot, dostop do ogleda je lažji in primeren tudi za neizkušene pohodnike.
 • Slap Skočnik: slabše opazen ob cesti,
 • Škofjeloški kruhki: Škofja Loka je poznana tudi po Škofjeloških kruhkih, ki jih izdelujejo le v okolici Škofje Loke. To so medenjaki, ki so okrašeni ročno.
 • Škofjeloški pasijon: Je znamenito dramsko besedilo, ki se še vedno izvaja. Za slovensko območje je najstarejše dramsko delo. Ima versko vsebino.
 • Kapucinski- Kamniti most: Narejen je iz kamna, ob njem so v času srednjega veka stala vrata, ob njih pa stražni stolp. Most je star več kot 600 let in je najstarejši most v Evropi.
 • Starološki grad: Grad je označen kot zaščiten kulturni spomenik, pomemben za državo. Včasih je bil okoli gradu izkopan jarek, ki pa so ga z leti zasuli. Oprema gradu se je z leti izpraznila iz gradu, ostalo je le nekaj primerkov, ki so sedaj v muzejih. Menijo, da so ostali predmeti izginili zaradi prekupčevalcev.
 • Loški grad: Z leti se je oblika spreminjala, zaradi potresov je bil skoraj porušen, večkrat obnovljen in končno dobil sedanjo podobo. Loški grad je sedaj prostor, kjer ima svoje sobane lokalni muzej. V muzeju lahko vidite dolgo zgodovino, ki jo ima Škofja Loka. Ogledate si lahko tudi likovne zbirke več pomembnih lokalnih umetnikov.

 Škofja Loka se lahko pohvali tudi z več obrtmi:

 • Kozolci

 • Stavbarstvo

 • Mlinarstvo

 • Kovaštvo

 • Glavnikarstvo

 • Žagarstvo

 • Klobučarstvo

 • Platnarstvo

 • Čipkarstvo

Škofja Loka je mesto bogato s kulturnimi in naravnimi znamenitostmi, mesto je ohranilo veliko srednjeveških značilnosti, zgradb in podob na stavbah in je zato zelo pomembno za zgodovino Slovenije.