Ljubljanska kotlina, ki je največja ravnina v enem delu pri nas, premore tudi krajinski in spominski park Udin boršt. Udin boršt je območje, ki je v največji meri poraščeno z gozdom, zato ga lahko poimenujemo tudi kar gozdni kompleks. Vrste, ki jih premore Udin boršt oziroma se nahajajo v njegovih gozdovih, so gaber, hrast, bukev in rdeči bor med iglavci. Območje spada med naravne vrednote in ima status krajinskega parka, ki je po definiciji zavarovano območje, ki premore rastlinske in živalske posebnosti ter ne dovoljuje poseganja ljudi v okolje. Lokacijsko, se Udin boršt nahaja med cestama Kranj in Golnik na vzhodnem delu, Kranj in Tržič na zahodnem delu iz severne strani pa ga zapirata Zaloška in Kriška gora.

Park Udin boršt

Krajinski park je nastal iz ledenika, o čemer priča njegova sestava, ki vsebuje prod in kanglomerat. Tako na območju v večji meri prevladujejo apnene ter v izredno manjši meri vulkanske kamnine. Pravimo, da je območje poseben tip kraškega območja, ki se ne nahaja nikjer drugje. Zanimivo in nenavadno ime Udin boršt, je nastalo iz izpeljanke Vojvodin boršt. Območje pa ni le krajinski temveč tudi spominski park, saj se je leta 1981 sprejel sklep o ohranjanju območja ter o ureditvi spomenikov, ki prikazujejo grozna dejanja vojne in vse borce ter junaštva slednjih pri bojevanju za svobodo. Udin boršt resnično premore mnogo tako kulturnih kot naravnih spomenikov, saj se na območju nahaja tudi 6 jam, ki so proglašene za spomenike narave. Izjemno zanimive ob ogledu so označene točke, kjer so se med drugo svetovno vojno zadrževali partizani saj je bila ravno slednja lokacija ena izmed glavnih partizanskih oporišč oziroma žarišč na območju Gorenjske pokrajine.