Eno izmed največjih znamenitosti pri nas, predstavlja Zmajski most. Zmajski most je bil zgrajen v Ljubljani, glavni razlog za gradnjo pa je, poškodovanje prejšnjega mostu, ki je stal na tem mestu v potresu leta 1895. Župan, ki je poskrbel za gradnjo oziroma je bil v tistem času prisoten na oblasti je Ivan Hribar. Slednji predstavlja pomemben del slovenske zgodovine, saj je deloval na več področjih. Tako je bil politik, bančnik, diplomat in publicist.

Zmajski most

Zmajski most, je v tistem času predstavljal izjemno moderno, inovativno podobo, saj je s dolžino loka približno 33 metrov spadal med tri v Evropi. Zmajski most je bil oblikovan iz strani arhitekta Jurija Zaninoviča, ki je bil učenec avstrijske oziroma dunajske arhitekturne šole, imel pa je istega učitelja kot Jože Plečnik. Projekt mostu je bil eden izmed najboljših njegovih in je še danes eden izmed najlepših primerkov secesijske arhitekture v Evropi.

Zmaj

Zmajski most, kot že samo ime pove je nekaj posebnega, predvsem zaradi štirih zmajev, ki so njegova glavna značilnost in stojijo na vogalih mostu. Zmajev je sicer več, ampak so še v manjši obliki razstavljeni po mostu. Skupno most vsebuje kar dvajset zmajev, ki so resnično izjemna atrakcija za ogled, zato je slednji izjemno priporočen, če se nahajate na tem območju. Danes je Zmajski most zaščiten kot tehniški spomenik, bil pa je tudi prenovljen med letoma 1983 in 1984. Na mostu so uporabljeni betonski materiali oziroma bloki, bron in baker. Prvotno je bilo načrtovano vse iz brona, vendar je bil slednji tako drag, da so zmaje kasneje izdelali rajši iz bakra.