V neposredni bližini Radeč, ne desnem bregu reke Save, se nahaja malce manj poznani Dvorec Dvor. Dvorec Dvor je obdan z velikim parkom, kjer svoj čas preživljajo mladi. Predvidevanja povedo, kljub temu, da natančne letvice ustanovitve ne poznamo, da je bil dvorec zgrajen približno v 16. ali 17. stoletju. Razlika med dvorcem in gradom je precej očitna. Dvorec je razkošen, neutrjen in udoben objekt za življenje, ki se načeloma nahaja na podeželju v bolj ravninskih predelih, če pa se nahaja v mestu ga imenujemo palača. Slednji navadno vsebujejo tudi različne parke in vrtove, kjer se nahajajo tudi različni okrasni kipi in spomeniki. Dvorec in park tako skupaj ustvarjata nekakšno celoto.

Radeče

Definicija gradu pa pove, da slednji stojijo na območjih, ki so težko dostopni in strateško pomembni, je utrdba zavarovana z obrambnimi jarki ali okopi ter je zgrajen iz gradu. Dvorec se torej popolnoma razlikuje od samega gradu. Dvorec Dvor je v samih začetkih bil le en sam trakt, ki je bil obdan z dvema stolpičema, čez nekaj časa pa so dvorec povečali, mu dodali še tri trakte ter tako ustvarili notranje arkadno dvorišče. Dvorec Dvor oziroma notranjost se je delno ohranila, medtem ko je zunanjost popolnoma obnovljena in spremenjena. Kot največja ohranitev arhitekturne notranjosti zagotovo šteje lesen strop iz začetka 19. stoletja. Dvorec Dvor je razglašen za kulturni spomenik, dandanes pa se v sami stavbi nahaja Prevzgojni dom Radeče. Slednji izvaja vzgojne ukrepe oddaje v prevzgojni dom, ki jih izda sodišče. Tako je Prevzgojni dom Radeče sestavljen mladoletnikov in mladoletnic v starosti med 14 in 23 let, ki prestajajo kazen med 1 in 3 leti bivanja v prevzgojnem domu.