Za Slovenijo ima pojem narodni park kar velik pomen. Narava je nekaj najlepšega, zato se Slovenci zavedamo njene pomembnosti in jo tudi skrbno varujemo. Tako smo večja območja, ki skrivajo mnoge lepote poimenovali v regijski ali narodni park. Po splošni definiciji je slednji geografsko območje, za katerega veljajo neke zakonitosti o čuvanju narave oziroma je območje, ki ima iz vidika narave neko neprecenljivo vrednost. Naravni park, ima primarno nalogo in je tako uporabljen za preučevanje in spremljanje ekosistemov. Glede na zakonitosti, ki se jih moramo držati, če smo del tega območja, ki nam omogoča duhovno in telesno sproščanje.

Zaradi majhnosti naše države, ima Slovenija le en primerek slednjega območja, ki se imenuje Triglavski narodni park. Prvotno je bil slednji velik cca 2000 ha, sedaj pa je območje večje in je veliko cca 83.807 ha.

Triglavski narodni park

Stopnja nižje od naravnih parkov pa so regijski parki. Najpomembnejša stopnja ohranjanja narave je narodni park, le stopnjo nižje pa se tako pojavi regijski park. Tako se izrazimo, da je slednji območje prvobitne narave in regijsko značilnih ekosistemov. Pri nas poznamo tri regijske parke:

Škocjanske jame


Od zgoraj naštetih treh, je največji Notranjski regijski park, ki pokriva območje kar 22.282 ha. Še stopnja nižje od regijskih parkov,  pa so krajinski parki. Teh je pri nas izjemno veliko, saj jih je kar čez 40. Nekaj najbolj poznanih, pa je naštetih spodaj.

Slovenija ima veliko lepe narave in naravnih območij, zato vemo, da je narodni park, ter ostala podobna območja izjemno pomemben dejavnik pri ohranjanju naravne dediščine.