V Dolenjskih Toplicah, se nahaja krasen dvorec Soteska. Dvorec Soteska je opisoval že Janez Vajkard Valvasor in dejal, da je to eden izmed najlepših dvorcev pri nas oziroma v takratni deželi Kranjski. Razlika med dvorcem in gradom je očitna. Dvorec je udoben za življenje, se navadno nahaja na ravninskem delu ter vsebuje in poseduje tudi park z različnimi umetninami, medtem ko je grad utrdba na težko dostopnih mestih, ki imajo strateško dobro lokacijo, so obdani z jarki ter služijo obrambi. Dvorec Soteska je nastal z povečanjem in razširitvijo manjšega gradiča v času 16. stoletja. Nastal je po opustitvi gradu Soteska, na desnem bregu same reke Krke.

Dvorec Soteska

Dvorec Soteska je izjemno lep in ima mnogo posebnosti. Ena izmed slednjih je, da je dvorec zasnovan v obliki pravilnega pravokotnika, pozidati pa ga je dal grof Jurij Žiga Gallenberg. Lastnik dvorca se je kmalu spremenil in tako je bil slednji v lasti rodbine Auerspergi, ki so že posedovali grad v Žužemberku, dvorec pa obdržali do konca druge svetovne vojne. Dvorec Soteska predstavlja velik del zgodovine, saj je bil v slednji udeležen, ko je bil požgan iz strani partizanov. Po vojni, so domačini dvorec uporabljali v namen kamnoloma. Dvorec je lep, njegova notranjost je izjemno bogato poslikana, zanimive pa so predvsem slike antične upodobitve ter različni motivi vodnjakov in podobno. Ob dvorcu se nahaja tudi baročni park, ki vsebuje tudi nekakšen vrtni paviljon, ki se imenuje Hudičev turn. Slednji naj bi dobil ime po razvratnih zabavah, ki so jih prirejali grajski gospodje. Hudičev turn je danes turistična, kulturna in umetniška znamenitost.