Pestrost kraškega sveta in lepote, pa vam ponuja Geopark Idrija. Geopark Idrija pokriva območje Idrije, ki leži v zahodnem delu Slovenije, velik pa je kar 294 km2. Geopark Idrija ima kar visoko povprečno nadmorsko višino, ki znaša 746,4 m. Kot omenjeno je območje izjemno bogato z kraškim svetom in pojavi oziroma jamami, brezni in vrtačami, ki so na tem območju še najbolj pogoste. Ogledamo si lahko tudi visoke  kraške planote, ki skrivajo mnogo zanimivosti. Planote so med sabo ločene z ozkimi in globokimi dolinami. Med ogledom ne moremo spustiti reke Idrijce, ki je dolga kar 48 km in je glavni vodni tok tega območja, porečje reke pa spada v podvodje Jadranskega morja. Reka izvira v reki Rupi, na robu Vojskarske planote, je izjemno bistra in čista, izliva se v Sočo, na njej pa najdemo lepote, kot so slapovi in razni tolmuni.

Slap(Vir: www.slovenia.info; Avtor: “S. Trebižan”)

Geopark Idrija vsebuje bolj bukev in črni gaber. Manj je jelke, gozd pa pokriva kar 70 % celotnega območja parka. Prevladuje več različnih vrst bukev, ki so izjemno lepe na pogled, vsebuje pa tudi nekaj cvetlic, ki so pri nas izjemno redke, od alpskih zvončkov, šmarnic, velikih mrtvih kopriv in podobno.

Črni gaberVčasih je bilo na tem območju zelo razvito kmetijstvo, na območju planot, kljub velikim naklonom slednjih, ne najbolj ugodni prsti in hudim zimam. Dandanes, se slednja dejavnost opušča, številni travniki in pašniki se zaraščujejo, ostalo pa je le majhno število kmetij, ki ležijo na bolj ugodnih območjih. Veliko mladih pa se odseljuje v večja mesta ali območja, kjer se zaposlijo in le občasno vračajo na ogled vseh lepot, ki jih ponuja Geopark Idrija.