Ob obisku Kranja ali nasploh gorenjske regije, se ustavite in kulturno izobrazite na področjih, ki jih pokriva Gorenjski muzej. Gorenjski muzej raziskuje, hrani, zbira in predstavlja dediščino, ki je povezana z samo regijo in pa tudi malce širše. Ustanova premore nosilne in pomebne zbirke, kot so zbirke ljudske umetnosti, arheološke, etnološke, kulturne in novejše zgodovine, likovne ustvarjalnosti in še mnoge druge, ki vas ob samem obisku navdušijo ter tudi podučijo o nekaterih področjih in obdobjih. Gorenjski muzej je izjemno aktiven in tekom delovanja ves čas vpet v okolje, kateremu dediščino predstavlja z raznimi publikacijami, zbirkami, predavanji, študijskimi krožki in razstavami. Gorenjski muzej je v zadnjih letih izvedel nekaj izjemno zanimivih, priznanih in pomembnih projektov. Zelo poznana sta projekta Odkrijmo arheološko dediščino našega podeželja in Bohinj:življenje v prazgodovini. Slednja sta privabila ogromno obiskovalcev, ki so bili nad vsebnostjo zbirk navdušeni.

Prikaz gorenjske gostilne

Gorenjski muzej premore kar 17 oddelkov, vsak pa je zadolžen za svoje področje in urejanje zadev povezanih s svojim delovanjem. Ustanova je glavna na področju Gorenjske, pod slednjo pa spadajo tudi ostali muzeji, ki so izjemno obiskani vendar ne delujejo samostojno. Tako se pod okriljem muzeja nahajajo še Mestna hiša, Muzej Tomaža Godca, Prešernova hiša, Planšarski muzej, Ullrichova hiša in še nekaj ostalih. Gorenjski muzej seveda pouja mnogo različnih vrst obiska, ki ga delijo na šolske skupine, Muzejčine sobote ter Muzejski večeri. Vsak program ima svoje prednosti in je načeloma prilagojen ciljnim skupinam. Muzej je izjemno dejaven in se vedno trudi svojim obiskovalcem predstaviti zanimivosti, posebej pa posveti čas tistemu področju, ki obiskovalce najbolj pritegne. Obiščite Gorenjski muzej ter spoznajte zgodovino Gorenjske ter njenih prebivalcev.