Slovenija premore lepo števil krasnih pokrajin, ki skrivajo mnogo naravnih ter kulturnih znamenitosti. Goričko, zagotovo spada med te čudovite pokrajine, ki ustvarjajo ponos prebivalcev Slovenije. Goričko je pokrajina, ki se nahaja na predelu severovzhoda države, natančneje bi lahko rekli, da se nahaja na stičišču državnih meja Avstrije, Madžarske in Slovenije. Obstaja še drugačno definicija lokacije, ki pravi, da se območje nahaja med rekama Mura in Raba. Goričko je nekdaj pripadal drugi državi, saj je po končani prvi svetovni vojni, sever pokrajine pripadal sosednji državi Madžarski. Ime predstavlja nek pomen in ni kakšna izmišljotina, ravno slednje pa predstavlja reliefno razgibanost območja. Pokrajina je obdana z griči in manjšimi hribovji, največja nadmorska višina na tem področju pa je le 418 metrov.

Goričko je pokrajina, ki obsega in vsebuje 11 občin, med drugimi dobro poznane Moravske Toplice, ki je znana po svojih istoimenskih termah. Zanimivost tega območja je podnebje oziroma izjemno nizka letna količina padavin, saj v enem letu tukaj pade le 850 l/m2, kar predstavlja najnižjo raven pri nas. Slabost območja Goričko je slabo rodovitna in kisla prst, ki ne omogoča široke izbire poljedelstva, zato se je na območju bolj razvila panoga živinoreje in sadjarstva. Kot območje, je Goričko slabše poseljeno, saj tudi ne premore nobenega večjega središča samega območja. Območje od leta 2003 dalje spada tudi med krajinske parke v Sloveniji z velikostjo 46200 ha, kar pomeni, da je sledni drugi največji naravni park v Sloveniji. Krajinski park je po definiciji območje, kjer se nahajajo številne naravne in kulturne dediščine, slednjo pa je potrebno ohranjati, saj ravno naravni parki omogočajo mirna zavetja, krasno naravo in pester živalski svet.