V bližini Šentjerneja, natančneje v med krajema Mokro Polje in Orehovica, stoji graščina Gracarjev turn. Gracarjev turn naj bi dobil ime po Grazerjih, ki je bila plemeniška družina iz območja belokranjskega Gradca. Graščina je prvič omenjena leta 1311, svoj značilen videz, ki ga stavba predstavlja še danes, pa je slednja dobila šele nekje v poznem 16. stoletju. Takrat naj bi bil povišan tudi stolp, spremenjene naj bi bile okenske odprtine ter dozidan venec z arkadnim dvoriščem v notranjosti. Tudi tukaj so bili v zgodovini prisotni turški vpadi, za pomoč pred slednjimi pa sta bila postavljena tudi dva široka stolpa, v katerih so še vidne odprtine za streljanje. Gracarjev turn ob sebi premore tudi nekakšno majhno gospodarsko poslopje, vrt ter baročno kaščo.

Gracarjev turn

Gracarjev turn je bil od leta 1821 v lastništvu Antona Rudeža, katerega je večkrat obiskoval Janez Trdina, tu pa je slednji celo napisal nekatera izmed svojih del, kot tudi Bajke in povesti o Gorjancih. Dokaz temu je marmorna plošča, ki se nahaja nad vhodom v grad, s posvetilom pisatelju Janezu Trdini, ki je tu večkrat ustvarjal in bival. Gracarjev turn je bil tako kot mnogi drugi tudi uničen in požgan med drugo svetovno vojno, vendar je bil po končani slednji dokaj obnovljen. Takratni gospodar graščine Herbert von Schoppel je med vojno tudi aktivno sodeloval s partizani, ter tako ostal lastnik gradu tudi po drugi svetovni vojni. S tem si je tudi prislužil naziv edini povojni graščak na naših tleh. Zidovje same graščine je izdelano iz meljevca in apnenca, za obnavljanje in rekonstrukcijo pa so kasneje uporabljali tudi opeko. Graščina Turn je primerna destinacije za izlet ter ogled.