V neposredni bližini Novega mesta, se nahaja tudi grad Grm. Je eden izmed gradov, ki je podlegel času in je nujno potreben obnovitvenih del in storitev. Grad je nastal konec 16. stoletja, ukaz za nastanek oziroma pozidavo pa je izdal Krištof Mordax, ki je bil plemič pomembne in vplivne rodbine, ki je posedovala že graščino Graben ob reki Krki v Novem mestu. Grad Grm je imel zanimivo prvotno obliko, ki je bila pritlični trakt z enostavnim kvadratnim stolpom. V času turških napadov, je imel grad Grm izjemno pomembno funkcijo, saj je služil opazovanju in obrambi.

Grad Grm

Kmalu se je začela razširitev pritličnega trakta, ko je poslopje prevzel sin Hans Andreas, saj je slednji ukazal pozidavo še enega nadstropja v prej pritličnem traktu. Po smrti slednjega je grad prevzela nova generacija oziroma sin Wolfgang, ki je najbolj drastično spremenil samo podobo gradu. Grad Grm je takrat dobil še en trakt, obzidje oziroma visoko kamnito steno na južni strani, dvorišče pa je tako dobilo tudi hodnike, ki so bili odprti in široki ter pozidani s kamnitimi stebri. Tako so pozidave pripeljale grad Grm do pravokotne oblike z arkadnim dvoriščem, kar je bila značilna oblika za obdobje pozne renesanse in baroka. Grad je omenil tudi Janez Vajkard Valvasor, ki je izpostavil njegovo bogato in izjemno poslikavo. Dandanes je ohranjena le poslikava v grajskem stolpu oziroma njegovi dvorani, ter stropi, ki prikazujejo vojaške prizore. Približno leta 1880 se je v poslopje preselila kmetijska šola, ki je spremenila nekatere detajle gradu in tako na žalost uničila nekatere arhitekturne in notranje znamenitosti. Arkadni hodniki in sobane so bile spremenjene, poslikave prebeljene in podobno.