Eden v vrsti lepih gradov, se nahaja tudi na območju Višnje Gore in se imenuje Stari Grad. Stari Grad se natančneje nahaja južno od območja Višnja Gora na enemu izmed hribov, predstavljen pa je v sklopu več ruševin. Zgodovinske listine grad prvič omenjajo že leta 1154, zgraditi pa so ga dali Višnjegorski gospodje, ki so slednjega uporabljali kot matični oziroma osrednji grad. Omenjena rodbina, je v svojem času predstavljala eno izmed najvplivnejših in pomembnih pri nas. Rodbina sicer kasneje izumre, njihovo premoženje pa podeduje oziroma prevzamejo grofje Andeški, kasneje pa se v vrsti dedovanja pojavijo še dve drugi družini.

Stari Grad

Stari Grad oziroma nemško rečeno Weichselberg, postane zapuščen že v 18. stoletju, tako izjemno kmalu propade ter postane le gmota materiala, ki so ga tamkajšnji prebivalci uporabljali za gradnjo svojih prebivališč oziroma stanovanjskih hiš. O slednjem pričajo tudi podatki oziroma opis, ki ga je izdelal kastelolog Otto Piper. Po primerjavi med njegovim opisom in današnjim izgledom opazimo ravno omenjeno pomanjkanje kamenja iz obzidja in ostalih delov gradu. Stari Grad je po sestavi izjemno podoben večini ostalim gradovom na slovenskih tleh. Vsebuje stanovanjski stolp, ki je kvadratne oblike, zahodno od slednjega se nahajajo ozke stavbe, nekakšen vmesni prostor, ki je po predvidevanjih grajsko dvorišče, obzidje in še nekaj ostalih zgradb. Stari Grad je sicer sestavljen le iz ruševin, vendar je obisk izjemno zanimiv, saj se tudi slednje nahajajo v krasnem naravnem območju. Zanimivost gradu je, da je vhod v stolp mogoč le tako, da prečkamo stavbo, ki se nahaja zahodno od slednjega, medtem ko je sam vhod v grad iz severne strani. Največja zanimivost je gotovo stolp, ki se dviga kar tri ali štiri nadstropja visoko.