Eno izmed slovenskih mest, ki je hkrati tudi center oziroma središče istoimenske občine, je tudi mesto Ilirska Bistrica. Ilirska Bistrica se je razvila na mestu, kjer se steka veliko kraških voda. Mesto ima dva stari mestni jedri, ki sta zavarovani, imenujemo ju Gornji in Dolnji kraj. Lega samega mesta je odlična, saj se nahaja na nekakšnem križpotju oziroma stičišču cest proti Kozini, Postojni, Kvarnerskemu zalivu in čez Snežnik. Starejši del mesta se nahaja pod podbočjem, ki se višje prevesi v borove gozdove. Izpod teh podbočij izvira reka Bistrica, ki ima tri pritoke, ki izvirajo višje.

Reka Bistrica

Nastanek mesta so pogojevali predvsem številni in čudoviti kraški izviri, ki se nahajajo na tem področju, Snežniški gozdovi in pa ugodna prometna lega. Mesto Ilirska Bistrica je industrijsko zelo močno, slednja pa se je razvila z razvojem meščanstva oziroma žagarstva, mlinarstva in trgovine. Reka Bistrica ima tudi močan zgodovinski pomen, saj je v preteklosti poganjala preko 40 mlinskih koles, kar priča o številčnih mlinih, ki so se nahajali poleg vodnega toka.

Snežnik

Ilirska Bistrica se prvič omenja približno leta 1830, uradno pa je mesto postalo šele leta 1952. Ilirska Bistrica ima svojo zgodbo tudi iz arheološkega vidika, saj kraj premore ostanke rimskih zgradb, našli pa so tudi ostanke velikega števila grobov, ki so jih izkopavali leta kasneje. Na vzhodnem delu mesta lahko opazimo tudi ostanke gradu, ki se uvršča med gradova ob reki Reki, prav slednji grad pa je stal na pomembni strateški točki oziroma območju. Med obiskom mesta Ilirska Bistrica, vam priporočamo tudi ogled dveh cerkva, ki nosita veliko zgodovinsko in kulturno dediščino slednjega, cerkev svetega Petra in Jurija.