Med zaščitena območja pri nas, vendar ne z najvišjo stopnjo, spada tudi krajinski park Košenjak. Definicija krajinskega parka pravi, da je slednji neko območje, ki premore elemente kulturne in naravne dediščine in ga želimo ohranjati na vseh področjih ter preprečevati večje človekove posege v spreminjanje. Krajinski park Košenjak se nahaja na območju dravograjske pokrajine, pravimo pa tudi, da je najlepši del slednje saj premore mnogo naravnih in kulturnih lepot, ki so naravnost čudovite ter priporočljive za ogled. Začetek območja, ki ga pokriva krajinski park Košenjak je pri Starem gradu, nad mestom, preko Ojstrice in Goriškega vrha pa se vzpenja do samega območja Košenjak. Slednjega na vzhodnem delu omejuje Kozji vrh, kjer se kasneje po prekrasni dolini spušča do Drave. Krajinski park Košenjak je res izjemen za ogled, na svoj račun pa tukaj pridejo tudi ljubitelji visokogorskega sveta, saj najvišji vrh v višino meri kar 2000 m in ga imenujemo Golica. Prisotnost centralnih Alp polepšuje rastlinski in živalski del parka, saj slednji predstavlja že pravo visokogorje.

Krajinski park Košenjak

Krajinski park Košenjak premore dokaj veliko vsebnost metamorfnih kamnin, ki so iz pogleda kmetijstva izjemno neugodne za pridelovanje rastlinskih produktov. Podnebje, ki je prisotno na območju poimenujemo zmerno celinsko, saj premore vse njegove lastnosti. Ljubitelji narave, tukaj resnično lahko opazujejo pester naravni svet, saj kar 72% območja pokriva gozdnati predel, ostalo pa so večinoma travniki. Gozdnate vrste na območju so predvsem bukev, pravi kostanj, navadna smreka, rebrenjača in še mnoge druge. Kulturno dediščino krajinskega parka  večji meri zastopa spomenik tragediji med narodnoosvobodilnem boju.  Ljubitelji turizma in rekreacije tukaj ne najdejo prave ponudbe, saj sta slednja slabo razvita in območje ne vsebuje ostalih pestrih možnosti, razen mirne in spokojne neokrnjene narave, ki vas navduši iz druge perspektive.