Ogled kraške jame je dostopen za vse obiskovalce. Pot do nje je le kratek sprehod, na poti pa lahko srečate netopirje, polže in kobilice.

Kostanjeviška jama je kraška jama, ki ima lego na vznožju Gorjancev. Kostanjeviška jama ni bila odkrita s strani človeka, vendar so jo odprle vode, ki so predrle vhod v jamo. Kot bi narava hotela pokazati čudesa, ki jih je ustvarila. Kostanjeviška jama drži stalno temperaturo 12°C in je po razgibanosti terena primerna za vse obiskovalce od otrok pa do starejših ljudi. Kostanjeviška jama je nastala zaradi podzemnih vodnih tokov, tektonski premiki in padavinske vode.

Kostanjeviška jama

Za Kostanjeviško jamo je značilno, da jo sestavljajo sigaste tvorbe. Kostanjeviška jama je za veliko živali tudi dom. Opazite lahko jamske kobilice in dolgonoge pajke. Jama ima tudi posebnost, v njej domuje največ netopirjev v Sloveniji. Netopirji so vrste južni podkovnjaki in jih med ogledom sigurno vidite. Najbolj zanimive živali pa so v vodah v podzemlju. Zanimivost sta tudi endemična polža, ta dva so do sedaj našli samo na izviru Studene. Izvir se nahaja pod jamo.

Dostop do jame je mogoč peš, z avtomobilom ali avtobusom.