Slovenija premore vrsto lepot, ki so zavarovane, ena izmed njih pa je tudi Notranjski regijski park. Notranjski regijski park je bil ustanovljen leta 2002 na pobudo občine Cerknica, ki meni, da je potrebno naravno in kulturno dediščino, ki se nahaja na tem območju ter je izjemno bogata, negovati, ohranjati in spoštovati. Park je izjemno velik ter premore velikost kar 222 km2 oziroma bi lahko bi rekli, da premore celotno občino Cerknica razen vsakdanjih objektov, kot so naselja, poti, železnice in podobno. Notranjski regijski park premore mnogo naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so resnično vredne oglede. Tako lahko ob obisku območja vidite Zelške jame, Rakov Škocjan, sotesko Iške, Zalo, različne gozdove, park pa premore tudi pet naravnih rezervatov.

Notranjski regijski park

Verjetno je najbolj poznana naravna znamenitost, ki jo premore Notranjski regijski park, presihajoče Cerkniško jezero, katerega je za izjemno svetovno naravno znamenitost razglasil že vsem dobro poznani Janez Vajkard Valvasor. Med obiskom lahko vidite tudi kraško dolino Rakov Škocjan, ki premore lepote kot sta veliki in mali most, izvir Iške, različne jame ter še mnogo drugega, saj je svet tukaj resnično pester, zaradi svojih kraških značilnosti. Obiščete lahko tudi Cerknico, ter si ogledate maketo presihajočega jezera, kjer je točno predstavljeno, kako se lahko na istem območju v enem letu lovi divjad, ribari, kosi ter orje. Notranjski regijski park premore veliko živalskih vrst, ki se nahajajo na rdečem seznamu, izjemno veliko pa je na območju metuljev, saj je bilo opaženih kar 126 različnih vrst slednjih, poleg tega pa še 255 vrst različnih ptic. Območje premore tudi lepo število medvedov, volkov, risov, divjih mačk, v zadnjem času pa opažajo celo vidro, ki je iz območja že izginila zaradi prekomernega lova.