Podnebje je pojem, ki obsega in pojasnjuje vse vremenske pojave na nekem območju. Torej, podnebje Slovenije razlaga kar široko paleto vremenskih pojavov. Lahko bi se izrazili, da je klimatsko Slovenija neko prehodno ozemlje med sredozemskim in celinskim podnebjem. Zahod države ima omiljeno sredozemsko klimo, vsaj sodeč po temperaturah saj so januarja povprečne temperature nad 0 stopinj celzija, toda vdori hladnega zraka pozimi onemogočajo zimzeleno rast značilno za Sredozemlje. Letne količina padavin se proti severovzhodu zmanjšujejo. Zaradi močnih višinskih razlik oziroma izjemno raznolikega in razgibanega reliefnega področja, je v notranjosti države za podnebje  pomembnejša nadmorska višina kakor oddaljenost od jadranskega morja. V dolinah in kotlinah prej opazimo posebnosti in tako imenovano meglo, ki je pogostejša na tem področju. Najtoplejša področja na nadmorskih višinah so med 400 in 450 metri, nad dnom dolin. Izjemno zanimiv je tudi pogled štirih letnih časov, ki ga predstavlja naša majhna država.

Meglena dolina

no images were found

Na nadmorski višini do 850 m, podnebje in pogoji še omogočajo gojenje kmetijskih izdelkov, ki so primerni za nižje predele, nad to višino pa slednje ni več mogoče. Nad 1200 m nadmorske višine se najdejo le še gozd, večinoma iglavci, redki senožeti in pašniki. Nadmorska višina je eden izmed ključnih temperaturnih dejavnikov saj se temperatura zniža za 0,6 stopinje celzija za vsakih 100 m višinske razlike. Logično gledano je tudi glavni razlog slednji, da imajo gorati predeli nižje temperature kot nižje ležeči.

Zelena dolina

Podnebje, ki ima lepo razlikovane in izoblikovane štiri letne čase, ti pa omogočajo nizke temperature in sneg v zimskih dneh, visoke temperature in kopalno primerne temperature voda v letnem času, ustvarjena pa sta tudi dva primerno prehodna obdobja, kjer rastline odženejo in kjer listavci izgubijo svoje košate krošnje, vsebuje naša država.

Odpadlo listje