Območju, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije in ponuja mnogo lepot, pravimo Pohorje. Pohorje je dobro poznano in se nahaja v bližini reke Drave, Slovenskih Konjic, Maribora in Dravograda. Pohorje je v večji meri poraščeno z iglastim gozdom in je izjemno veliko območje, saj je dolgo kar 50 in široko 20 km. Območje in okolje Pohorje ima v slovenskem reliefnem svetu precej velik pomen, saj je edino silikatno gorovje. Poseben relief sestavljajo slemena, planotast svet in strma pobočja. Okolje je bogato z površinskimi vodami, ravno zaradi kamnitih tleh, ki ne prepuščajo vode pod površje. Na celotnem območju se manjši izviri in potoki kasneje združujejo v večje površinske vode, ki so praktično že prave reke.

Pogled na Maribor iz Pohorja

Pohorje je izjemno bogato na področju gozdnatega sveta, saj je na tem območju najdenih in poznanih kar 29 različnih vrst, nekatere od njih najdemo celo samo tukaj. Območje je zanimivo za vse ljubitelje narave, na svoj račun pa pridejo tudi ljubitelji živali, saj Pohorje ponuja zavetje in dom mnogim živalskim vrstam. Tako lahko ob tihem obnašanju in mirnem okolju opazimo srne, gamse in jelene. Okolje premore tudi nekaj značilnih gorskih živali, kot so planinski zajec, divji petelin in ostale. V preteklosti je bilo območje z živalmi še bogatejše, vendar so nekatere vrste, kot so medved, ris, volk in planinski orel žal izumrle. Na slabi poti k ohranitvi pa sta še živalski vrsti vidra in divja mačka. Pohorje je izjemno lepo območje, temu primerna pa je tudi poglavitna dejavnost, turizem. Slednji se je uveljavil na področju zime, izletov in planin. območje se sicer deli na več manjših pokrajin.