Veliko zanimivosti in neodkritega sveta skriva območja Klevevž, ki se nahaja v neposredni bližini Šmarjete. Na območju se nahajajo termalni izviri in kraške jame oboje pa naj bi ležalo tik pod nekdanjim gradom. Opisana pojava sta v tem koncu izjemno redka, zato je ogled teh znamenitosti priporočen, saj je območje, kjer se Klevevž nahaja izjemno mirno in zanimivo. Začetki gradu Klevevž segajo v davno leto 1265, ko ga je dal sezidati freisinški škof Konrad. Sprva je grad izgledal kot nekakšen štirioglati stolp, kasneje pa je po mnogih obnovah pridobil obliko veličastnega gradu. Tekom stoletij se je zamenjalo ogromno število lastnikov, zgodba gradu pa se je končala po izbruhu druge svetovne vojne, saj je bil zadnji poznani lastnik nemški rajh, posledično zgodovini pa so grad požgali partizani. Tako si danes lahko pogledamo ostanke grajskega zidu, gospodarskega poslopja in parka.

Grad KlevevžIzjemna zanimivost, ki ga tudi ponuja Klevevž je potok Radulja, ki je dolg nekaj deset kilometrov in je levi pritok reke Krke. V zgornjem toku lahko najdemo nekaj čudovitih slapov, ob enem izmed slednjih pa se nahaja tudi ohranjen mlin, ki je še ena izmed mnogih turističnih znamenitosti na tem območju. Oglejte si tudi kakšno izmed jam v katerih se nahaja topla voda.

Območje Klevevž je zaradi svoje posebnosti predlagano za krajinski park.