Slovenija premore mnogo različnih muzejev, ki se razlikujejo po panogi, ki jo predstavljajo. V preteklosti se je razvila misel in ideja, da bi razvoj šolstva v Sloveniji beležili in predstavljali v ustanovi, ki ji pravimo Slovenski šolski muzej. Šolski muzej je tako osrednja ustanova pri nas, ki pokriva področje šolstva. Ustanova premore razstavo, ki je brezčasna in se vedno nahaja v muzeju in predstavlja samo šolstvo pri nas skozi razvoj. Šolstvo je izjemno pomembna zavestna človekova dejavnosti, ki nas usmeri že v mladih letih in tako na nek način določi vrednosti življenja. Šolstvo nam pomaga spoznati kdo smo, kaj želimo postati ter nas tako usmeri na pomembno življenjsko pot. Dejstvo je, da se je šolstvo tekom slovenske zgodovine drastično spremenilo in povzelo neke nove norme in vrednote.

Slovenski šolski muzej

Šolski muzej, prikaže dejavnosti kot je človekov kulturni razvoj, ponazorjen z učnimi pripomočki iz preteklosti, maketami, preglednicami in podobno, prikazana pa je tudi tipična šolska ura pol stoletja in več nazaj. Tako obiskovalci lahko dobijo občutek, kako se v nekaj desetletjih dejavnost spremeni in namenja pozornost ostalim dejavnikom, ki včasih niso bili pomembni. Slovenski šolski muzej je sicer eden izmed najstarejših in ohranjenih muzejev pri nas, ki je bil zgrajen in ustanovljen na pobudo Ljubljanskega učitelja Jakoba Dimnika. Slednji si je izjemno prizadeval, da bi tudi Slovenci kot nacija imeli nekakšno ustanovo, ki bi prikazovala in beležila delo učiteljev in razvoj šolstva. Šolski muzej je tudi izjemno poučen, saj med svojim delovanjem ponuja tudi delavnice, ki vas naučijo novosti ter vam nudijo mnogo novega znanja.