Telekomunikacije so po splošni definiciji razlaga za izmenjavo določenih informacij na razdaljo. Tako so v zgodovini telekomunikacij omenjeni svetilniki, ki so bili postavljeni na določenih razdaljah na vrhih hribovij, in so omogočali sporazumevanje z svetlobnimi znaki. V modernejši tehnologiji pa telekomunikacije pomenijo izmenjavo s pomočjo neke tehnologije. Ti podatki se lahko prenašajo znotraj nekega območja ali pa celotnega sveta. V Sloveniji med telekomunikacije štejemo tudi poštne storitve, saj slednje prenašajo neke informacije na daljavo.

Poštni nabiralnikPoštne storitve opravlja Pošta Slovenije, ki posluje po ustaljenih urnikih, razen v vseh večjih mestih imajo nedeljsko in nočno poštno službo, ki skrbi za nujnejše primere. Storitve so opravljene zelo kvalitetno, saj pošta po Sloveniji potuje od enega do dveh dni, v Evropo do pet dni, letalska pošta pa prispe do naslovnika v največ desetih dneh. Pošta ima tudi svojo pristojno službo za pošiljanje telegramov in telefaksov. Pošta ima vsa pooblastila za bančne storitve Poštne banke Slovenije, opravlja pa tudi vplačila in izplačila za ostale banke.

Mobilna telefonija

Slovenski ponudnik elektronske telekomunikacije pa je Telekom Slovenije. Slednji pri nas ponuja fiksno in mobilno telefonijo, IP telefonijo in televizijo, širokopasovni internet in ostalo. Telekom ima kot ponudnik v svoji zbirki ponudbe Siol, Mobitel in še nekaj podobnih ponudnikov zgoraj naštetih storitev. Sicer pa je Telekom delniška družba, ki deluje po dvotirnem sistemu, kar pomeni, da uprava zastopa, vodi in upravlja družbo, nadzorni svet pa se ukvarja z nadzorovanjem poslovanja.