Trnovska planota, skupaj z Nanosom in Hrušico tvori obsežno območje gozdov, ki ga imenujemo tudi Trnovski gozd. Trnovski gozd odlikujejo razgibane reliefne oziroma geografske razmere, ki s tem posledično vplivajo na izjemno zanimiv rastlinski ter živalski svet, ki je izjemno pester. Naravnih znamenitosti je na tem območju zares veliko, slednje pa so zavarovane z zakonom, saj se Trnovski gozd uvršča med krajinske parke pri nas. Območje gozda, je ravno zaradi svojih znamenitosti danes množično obiskano, kar pa izjemno slabo vpliva na okolje, saj človek v naravo hitro poseže, čeprav nehote. Kmalu so vidne sledi človeške prisotnosti.

Trnovski gozd

Trnovski gozd premore ogromno krasnih značilnosti, med najlepše pa se uvršča tudi Velika ledena jama v Paradani, ki je poznana po celem svetu, saj je izjemno velika, kar 385 m globoka in 1550 m dolga, v preteklosti pa so led iz slednje izvažali tudi v Egipt. Gozdnato območje je seveda primerek kraškega sveta, saj je njegovo površje izjemno bogato z kraškimi pojavi, kot so uvale, vrtače, rečne doline, kotanje in še mnogo drugih. Rastlinske vrste oziroma vrste dreves, ki so prisotne na območju, so večinoma različne mešanice z bukovo-jelovim gozdom. Za vse ljubitelje neokrnjene narave je območje pravi raj, saj tukaj prevladuje tišina, mir in samota. Krajinski park Trnovski gozd vsebuje tudi nekatere zavarovane rastline, kot je kranjski jeglič. Krajinski park vsebuje 75,5 % gozda, ki pa se vsakoletno povečuje, zaradi manjšanja kmetijskih in obdelovalnih površin. Gospodarske panoge na tem območju so seveda temu primerne, saj je gozdarstvo ena izmed najpomembnejših, pojavlja pa se tudi živinoreja oziroma govedoreja.