Na nadmorski višini 512 m in z 3920 prebivalci leži mesto Tržič. Lahko bi rekli, da se Tržič nahaja na stiku Ljubljanske kotline in doline, ki premore reko Tržiško Bistrico. Na samo mesto Tržič je najbolj vplivalo obdobje industrijske revolucije, posledično je tako v kraju nekaj večjih industrijskih obratov kar Tržič uvrščuje najbolj industrializirane kraje pri nas. Zanimivi so podatki, ki za Tržič pravijo, da je slednji mesto z najmanj kmečkega prebivalstva. Tržič je po sklepanjih in predvidevanjih najverjetneje nastal že približno 13. ali 14. stoletja, saj se v bližini nahajajo kovaštva in fužine. Območje je v začetku 19. stoletja pogorelo a se je na srečo ohranila tlorisna oblika, ki nam tako še dandanes razkriva obliko mesta.

Tržič

Tržič premore lepe meščanske hiše, ki so malce novejše in zgrajene v obdobju uporabe vodnatih in izjemno strmih vodotokov za poganjanje strojev v tovarnah. Lepe in priporočljive kulturne znamenitosti za obisk sta meščanska hiša Malley, ki sega v leto 1618 in ima dobro ohranjene delavniške in stanovanjske prostore in pa Tržiški muzej. Slednji premore zbirke kot so lesarska, čevljarska, usnjarska, tekstilna in še mnoge druge, ki razlagajo zgodovino in razvoj vseh tematik. Tržič pa je dokaj bogat tudi z naravnimi lepotami saj se ravno tu nahaja prekrasna Dolžanova soteska z znamenitim cestnim predorom in petimi stolpi, ki so preurejeni v naravne plezalne stene. Vse znamenitosti so lepo označene in premorejo tudi postavljene informativne table, kjer si lahko ogledate lokacijo na kateri se nahajate, okolje ter preberete nekaj več o posameznih točkah.