Naravne lepote, so najlepše kar premore naša majhna država. Slednje, se zagotovo v veliki meri nahajajo v naravnem rezervatu Zelenci. Zelenci se nahajajo v Kranjski Gori in so v bistvu talni izvir reke Save Dolinke, ki sicer izvira v Tamarju vendar kmalu ponikne in na območju naravnega rezervata zopet privre na plan. Zelenci so svoje ime, ki jasno nakazuje na eno izmed barv, dobili po jezeru, ki se nahaja na območju ter je smaragdno zelene barve. Proglašeni so za naravni rezervat, ki je po definiciji življenjski prostor ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Jezero, po katerem je območje tudi dobilo ime, vsebuje stalno temperaturo vode med 5-6 °C ter na dnu premore jezersko kredo, ki poskrbi za talno vodo, ki ima obliko mehurčkov. Ob jezeru v naravnem rezervatu Zelenci se nahaja razgledni stolp, iz katerega lahko občudujemo naravne lepote okolja. Voda, ki se nahaja v jezeru, kmalu preide v tekočo strugo, ki se nedaleč stran izlije v močvirje Blata.

Naravni rezervat Zelenci

Zelenci oziroma njihov nastanek so geologi preučili in ugotovili, da so slednji ostanki nekdaj ogromnega Korenskega jezera. Zelenci tako kmalu postanejo naravni rezervat, natančneje leta 1992 in so izjemno pomemben dejavnik pri preučevanju dogajanja, ki ga premore geološka preteklost. Rezervat premore mnogo naravnih poti, ob katerih so postavljene pojasnjevalne table, ki razlagajo vseh 14 ha veliko območje, ki ga premorejo Zelenci. Razumljivo je, da se na območju nahajajo rastline, ki za svoje preživetje potrebujejo veliko vlage, ki je na tem območju ne primanjkuje. Živalski svet je tudi izjemno pester, večinoma živali pa je na rdečem seznamu ogroženih vrst, poleg potočne postrvi iz jezera so to še škrlatci, netopirji, gadi, martinčki, vodomci in še mnogi drugi.