Zgodovina majhne države, ki jo danes imenujemo Slovenija, se je kar 1250 let borila za nastanek samostojne države in verjetno ni tako zanimiva kot zgodovine velikih narodov. Prvi dokazi, ki pričajo o človeškem bivanju na Slovenskih tleh segajo v prazgodovino, predmeta ki bivanje dokazujeta pa sta kamniti orodji stari približno 250.000 let.  Kasneje smo Slovenci že v srednjem veku ostali brez državnosti, kot tudi višjih socialnih slojev. Tekom razvoja države, smo Slovenci spadali pod mnoge različna narode in ljudstva. Tako sta 4. in 3. stoletje p.n.š. naše ozemlje zasedli ljudstvi, ki jim pravimo Kelti, kasneje pa so ozemlje zaradi velika strateškega pomena zasedli Rimljani. V 6. stoletju se na našem ozemlju pojavijo Slovani. Zgodovina, v kateri je udeležena Slovenija se spreminja in v tem času spada še pod Karantanijo, Frankovsko državo, Rimsko cesarstvo, Habsburško oblast, Francijo, Avstro-Ogrsko in ostale.

Močna Jugoslavija

no images were found

Sedaj pridemo do bolj poznanega dela, ki ga predstavlja zgodovina Slovenije. Prvo svetovno vojno so zaznamovale soška fronta, londonski sporazum, majniška deklaracija in položaj v skupni enoti s Hrvati in Srbi. Leta 1939 do 1945 pa sledi obdobje druge svetovne vojne, po kateri Slovenija postane članica Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki se po prelomu s Sovjetsko zvezo  preimenuje v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Takrat se je Slovenija izjemno hitro gospodarsko razvijala, industrija je doživela razcvet, Slovenci pa so kot ponosen narod ustvarjali kar 2,5x večji družbeni produkt od državnega povprečja, kar je ustvarjalo in krepilo narodno samozavest. Zgodovina nas sedaj pripelje do dela osamosvajanja Slovenije, ko se je leta 1990 začelo z samostojnostjo in željami po lastni državi. 25. junija 1991 Slovenija postane neodvisna samostojna država, njen vodja in predsednik je postal Milan Kučan, JLA pa je že dan po osamosvojitvi skušala zatreti slovensko samostojnost, vendar smo jo Slovenci obranili. Oktobra 1991 je iz samostojne Slovenije odšel še zadnji vojak JLA.

no images were found