Odškodnina za prometno nesrečo

Odškodnina za prometno nesrečo
Ste imeli prometno nesrečo in želite, da se vam narejena škoda povrne?

Odškodnina za prometno nesrečo je namreč vaša zakonska pravica, za uveljavitev slednje pa se zavzamemo mi kar pomeni, da nam je potrebno dostaviti le potrebne dokumente, ostalo birokracijo pa kot stranka lahko brez skrbi prepustite nam.

Imel sem prometno nesrečo. Kontaktiram policijo?

V trenutku prometne nesreče je najprej pametno vedeti, v katerih primerih kontaktirati policijo.

Policijo kontaktirajte, če ste imeli v prometni nesreči telesno poškodbo ali je nastala materialna škoda velika, v kolikor gre za pobeg soudeleženca prometne nesreče, če se je v prometni nesreči udejstvovalo vozilo s tujo registracijo, v kolikor obstaja sum, da je bila prometna nesreča namerno povzročena, če sumite da je soudeleženec pod vplivom alkohola ali se z njim ne morete dogovoriti o posledicah nastale škode, če soudeleženec ne želi posredovati svojih podatkov, če pride do direktnega trčenja med vozili ali če udeleženec odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči oz. če tega poročila nimate.

Odškodnina za prometno nesrečo

Po prihodu policije je pomembno, da udeleženci v prometni nesreči policiji posredujejo vse potrebne podatke, saj se odškodnina za prometno nesrečo kasneje uveljavlja na podlagi zapisnika, izdelanega s strani policije.

V kolikor zgoraj našteta dejstva ne držijo, vam po prometni nesreči ni potrebno klicati policije.

Pomembno je, da se s soudeleženci dogovorite o nastalih posledicah in izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči. Postopek uveljavitve škodnega zahtevka se ob izpolnitvi tovrstnega obrazca namreč poenostavi za vse udeležence v prometni nesreči. Po pravilni izpolnitvi obrazca je najbolje, da se ga čimprej posreduje zavarovalnici in da se avtomobil odpelje na ocenitev škode.

Odškodnina za prometno nesrečo – kako poteka ocenitev škode?

Ocenitev škode avtomobila opravi zavarovalnica. Predstavnik slednje pride na servis tedaj, ko ste vozilo zaradi stanja ne voznosti sami odpeljali na servis takoj po prometni nesreči.

Ocenitev škode je izredno pomemben korak, saj zavarovalnica (ob predloženem računu in v primeru nespornega vzroka za nastanek prometne nesreče)  vrne stroške, nastale ob opravljenem servisu in popravilu vozila. V skladu z zapisnikom o ogledu vozila vam zavarovalnica povrne stroške popravila (uporablja se izkustveni normativ oziroma pavšal v višini 70% realnega predračuna).

planinsec-lezec-oglas

Nastalo škodo dobijo povrnjeno oškodovanci prometne nesreče. Povzročitelji morajo slednjo kriti sami, škoda se jim lahko delno povrne le v primeru kasko zavarovanja.

Vozniki, ki imajo urejeno dodatno zavarovanje lahko od zavarovalnic dobijo izplačilo za nastale telesne poškodbe v primeru, ko so slednje prisotne.

Kaj pa v primeru, ko lastnika soudeleženega vozila ni prisotnega na kraju nesreče ali je soudeleženo vozilo s tujo registracijo (in je lastnik prisoten)?

Lahko se zgodi, da pride do prometne nesreče, kjer lastnika vozila (ki je udeleženo v prometni nesreči) ni bilo prisotnega na kraju nesreče. V tem primeru si vedno zabeležite podatke poškodovanega vozila, jih dopolnite na policijski postaji in pustite svoje kontaktne podatke na poškodovanem avtomobilu.

V primeru, da ima lastnik soudeleženega vozila tujo registracijo vedno pokličemo policijo, da izpolni vse potrebne podatke na zapisniku, saj je iz slednjih razvidno kje je soudeleženec zavarovan, na podlagi policijskega zapisnika pa se kasneje s strani zavarovalnic (tako tuje kot tudi slovenske) povrne povzročena škoda.

Ta korak je izredno pomemben, saj se na podlagi njega ugotovi, katera slovenska zavarovalnica je pooblaščena za ugotavljanje nastale škode v primeru, ko je soudeleženec pri škodi zavarovanec tuje zavarovalnice (tiste, ki ima svojo pooblaščenko v Slovenij).  Do podatka, katera slovenska zavarovalnica je pooblaščenka tuje zavarovalnice soudeleženca v nesreči lahko dostopate pri Slovenskem zavarovalnem združenju v Ljubljani. Na ta način je odškodnina za prometno nesrečo lažje dosegljiva.

Zavarovalnice svojim zavarovancem nudijo uslužnostne oglede, kjer opravijo potrebne zapisnike, ki jih kasneje posredujejo pooblaščenim zavarovalnicam. Cenilni zapisnik in zahtevek za uveljavitev odškodnine se nato posreduje ustrezni tuji zavarovalnici.

Rok za izplačilo odškodnine je v povprečju tri mesece.

odskodnina-za-prometno-nesreco

Kako poteka postopek odškodnine?

Pri uveljavitvi pravice, kot je odškodnina za prometno nesrečo, prakticiramo štiri fazni postopek. Na ta način dosežemo učinkovito analizo vseh dejavnikov, ki govorijo v prid našim strankam in se maksimalno potrudimo, da jim je nastala škoda pošteno povrnjena.

Pod prvo fazo uveljavljanja odškodnine sestavimo in vložimo odškodninski zahtevek, nato pa se s strani zavarovalnice izdela 1. poravnalna ponudba, ki se pošlje na vaš in naš naslov.

Po prejemu prve poravnalne ponudbe sledi druga faza, znotraj katere napišemo ugovor, ga v roku posredujemo zavarovalnici, ta pa po prejemu pošlje drugo poravnalno ponudbo.

V kolikor slednja z vašega in našega vidika še vedno ni zadovoljiva, ponovno sestavimo učinkovito pritožbo, ki jo znotraj tretje faze posredujemo tri članski pritožbeni komisiji zavarovalnice. Na podlagi obravnavane pritožbe s strani komisije nam zavarovalnica (ponovno na vaš in naš naslov) pošlje še zadnjo, tretjo izvensodno ponudbo (ta se oblikuje na podlagi presoje komisije – odškodninski znesek je lahko torej višji ali enak prejšnjemu predlaganemu znesku).

Na podlagi odločitve s strani zavarovalniške komisije se s stranko pogovorimo o nadaljevanju postopka. Preučimo torej dejavnike in se odločimo ali je smiselno nadaljevati z naslednjo fazo, torej s sodnim postopkom.

V kolikor se za slednjo odločimo sledi četrta faza, znotraj katere stranki na domači naslov pošljemo izjavo o vložitvi tožbe. V kolikor stranka izjavo potrdi, napišemo in vložimo ustrezen tožbeni zahtevek na sodišče.  Vložena tožba terja razliko odškodnine (torej razliko med nakazanim ponujenim zneskom s strani zavarovalnice in zneskom popolne odškodnine, ki jo želimo doseči). Odškodnina za prometno nesrečo je torej dosegljiva z več koraki.

Kakšna je potrebna dokumentacija?

Pod potrebno dokumentacijo v primeru, če želite, da vam pripada odškodnina za prometno nesrečo, sodijo:

 • vaši osebni podatki (davčna številka, EMŠO, številka bančnega računa…)
 • predmeti, ki dokazujejo kakršnokoli poškodbo, nastalo med prometno nesrečo (oblačila, telefon, drugi osebni predmeti…)
 • računi, ki dokazujejo stroške povzročene zaradi prometne nesreče (parkirnina, zdravila, fizioterapija – dodate tudi kartonček fizioterapije ter potrdilo o opravljeni fizioterapiji, prevoz…)
 • tri plačilne liste pred nezgodo, vse plačilne liste med potekom zdravljenja in potrdilo o izpadu osebnega dohodka
 • bolniški list in dokumentacija s strani ZZZS (v kolikor ste bili po prometni nesreči na bolniški)
 • fotokopija poškodbenih listov, izvidi zdravnikov, slike poškodovanega dela in slike vidnih poškodb ter potrdilo športnega kluba (če se zaradi nesreče niste udeleževali aktivnosti)
 • vaša izjava z napisanimi težavami, nastalimi po prometni nesreči (omejeno gibanje, rekreacija, psihične težave, strah…)
 • podatki o povzročitelju prometne nesreče, podatki o kraju nesreče in policijski postaji, ki je opravljala zapisnik (najpomembnejše je prometno poročilo)
 • potrdilo o znesku materialne škode (ni nujno, je pa dobrodošlo, saj z njim lažje dokažemo, da je med nesrečo prišlo do trka vozil in je posledično možnost za telesne poškodbe večja)
 • fotokopija prvega poškodbenega lista oziroma prvega zdravniškega izvida, ki je dostavljena šele, ko je zdravljenje v celotni zaključeno – dovolj je že kopija ambulantnega kartona osebnega zdravnika, če ste obiskali le slednjega
 • obvestilo o prekršku in zavarovalno polico vozila, ki ima ao+ zavarovanje (v kolikor ste povzročitelj nesreče in želite odškodnino za telesne poškodbe)

Kadarkoli lahko na elektronski naslov  info@odskodninaplaninsec.si pošljete dodatne fotografije ali druge dokaze, ki govorijo v prid nastali prometni nesreči.

Priporočamo, da se pri osebnem zdravniku v primeru prometne nesreče zglasite čimprej, (četudi slednje ne potrebujete nujno v tistem trenutku),  saj proces poškodbenih diagnoz traja nekaj časa in medtem lahko izgubite pravico do uveljavljanja odškodnine. Dobro je tudi vedeti, da je rok za obvestitev policije o prometni nesreči 24 ur od prometne nesreče. V kolikor namreč želite pridobiti odškodninsko pravico, morate v zgoraj omenjenem roku poklicati policijo, narediti test alkoholiziranosti in po potrebi opraviti odvzem krvi. Odškodnina za prometno nesrečo je torej dosegljiva, vendar morate upoštevati pravila, našteta zgoraj.

5/5 - (1 vote)
Podobni prispevki